PL EN


2013 | 158 | 101-111
Article title

Using Prosumption Paradigm Assumptions for Business Model Development of CONSORG S.A.

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie założeń paradygmatu prosumpcji do rozwoju modelu biznesowego firmy CONSORG S.A.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W artykule postawiono tezę, w myśl której utrzymanie w przyszłości pozycji konkurencyjnej na rynku systemów informatycznych wspierających procesy informacyjno- -decyzyjne użytkownika będzie wymagać rozwiązań opartych na koncepcji prosumpcji. Nie ograniczy to działań dostawców rozwiązań IT jedynie do technologicznych zmian w obrębie swoich produktów, lecz przede wszystkim wymusi reinżynierię kluczowych procesów biznesowych. Podjęta problematyka została opisana z perspektywy ewolucji modelu biznesowego firmy CONSORG S.A.
Year
Volume
158
Pages
101-111
Physical description
References
  • Grudziński J., Majewska A., Twardowski Z.: Controlling jako instrument systemu wczesnego ostrzegania w monitorowaniu strategii wzrostu wartości organizacji gospodarczych o strukturach koncernowych. Studium przypadku Południowego Koncernu Energetycznego S.A. In: E. Urbańczyk (ed.): Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  • Kitchin R., Dodge M.: Code/Space: Software and Everyday Life. MIT Press, 2011.
  • Lachiewicz S., Matejuk M.: Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
  • Osterwalder A., Pigneur Y.: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Wiley, 2010.
  • Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: A Decision Support System in Diagnosing the Financial Condition of an Organization. "Journal of Decision Systems" 2007, Vol. 16, No 2.
  • Twardowski Z., Stanek S.: W poszukiwaniu źródeł trwałej przewagi. "Computerworld" 2009, Vol. 46, Raport Specjalny ERP/BI, 12/2009.
  • Ujwary-Gil A., Nalepka J.: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2009.
  • Walker R.H., Johnson L.W.: Why Consumers Use and Do Not Use Technologyenabled Services. "Journal of Services Marketing" 2006, Vol. 20, Iss. 2, pp. 125-135.
  • Wartini-Twardowska J.: Modele biznesowe formą tworzenia wartości dodanej w grupach kapitałowych. In: D. Zarzecki (ed.): Zarządzanie finansami, inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Zeszyty Naukowe No 690, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
  • Wartini-Twardowska J.: Model biznesowy jako narzędzie modelowania wartości w grupie kapitałowej. Article on the V Forum Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, XI 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7fdd65d-d5fe-47d8-9e25-9f6981a01e53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.