Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 81-89

Article title

Jakość w nauczaniu języków obcych

Title variants

EN
Quality in the education

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
There is no doubt that the quality plays a very essential role also in the foreign language teaching. Still, the necessity of the constant quality development and improvement seems to be undervalued. The purpose of the following article is to explore mutual correlation between quality and effectiveness of the foreign language teaching. In the article different approaches to the question of quality are discussed. The quality issues are presented throughout the main assumptions of the constructivist and cognitive theory. The paper gives also an insight into the advantages and disadvantages of introducing ISO systems to schools and universities. The author characterizes the main tools supporting ISO implementation and development in the field of the foreign language teaching. The main focus is on the constant evaluation and involvement of both the teachers and the students into the improving the quality of the foreign language teaching.

Year

Issue

1

Pages

81-89

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

 • ARYSTOTELES (1998) Metafizyka, t. I, Lublin.
 • BAUSCH K.R., CHRIST H, KRUMM H.J. (2003) Handbuch Fremdsprachenuntericht, Tübingen.
 • BENDEL O., HAUSKE S. (2004) E-Learning: Das Wörterbuch, Achertäler Verlag, Kappelrodeck. DEMING W.E. (1997) The New Economics, MIT Press.
 • DRYDEN G.,VOS J. (2003) Rewolujcja w uczeniu się, Poznań.
 • EDELHOFF C. (2001) Neue Wege im Fremdsprachenunterricht, Quaitätsentwicklung, Erfahrungsberichte, Praxis, Hannover.
 • EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (2003), CODN, Warszawa. HANDT G. (2003) w: BAUSCH K.R., CHRIST H., KRUMM H.J. (2003) Handbuch Fremdsprachenuntericht, Tübingen, Basel s. 390–394.
 • KOMOROWSKA H. (2007) Nauczanie języków obcych. Polska a Europa. Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
 • KLUS-STAŃSKA D. (2002) Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn. LAO TSU (1992) Wielka księga Tao, Ex-oriente.
 • LEWICKA G. (2007) Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się, ATUT, Wrocław.
 • LEWICKI R. (2002) Poznaj swojego sąsiada: Program nauczania języka niemieckiego, Warszawa.
 • ŁAŃCUCKI J. (2001) Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Poznań.
 • MATURANA H.R. (1970) Biology of cognition, Urbana, Illinois. NORMA ISO 9000:2000.
 • OAKAND J. (2000) Total Quality Planning and Analysis, McGraw-Hill, Inc.
 • QUETZ J. (2003) Fremdsprachliches Curriculum w: BAUSCH K.R., CHRIST H., KRUMM H.J. (2003) Handbuch Fremdsprachenuntericht, Tübingen, Basel s.121–127
 • SKRZYPEK E. (1999) Wpływ kosztów jakości na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, Częstochowa.
 • TAGUCHI G. (1980) Quality. An introduction, Routhledge, 1980
 • WASILEWSKI L. (1999) Rozważania o jakości, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f7fde01b-cb26-4e92-b567-0de4d48347ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.