PL EN


2020 | 2 | 111-120
Article title

Kompetencje aksjologiczne doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Axiological competences of a vocational counselor at work with socially maladjusted youth
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to answer the question whether axiological competences matter in the work of a vocational counselor with socially maladjusted youth. At present, there is a need to turn towards values and rules that guide moral behavior. Therefore, those responsible for the upbringing and education should take special care of their moral developm
: W artykule autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy kompetencje aksjologiczne mają znaczenie w pracy doradcy zawodowego z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Obecnie we współczesnej rzeczywistości odczuwa się potrzebę zwrotu ku wartościom i regułom kierującym zachowaniem moralnym. Dlatego też osoby odpowiedzialne za wychowanie i kształcenie młodzieży w szczególny sposób powinny zatroszczyć się o swój rozwój moralny.
References
 • Chodorowska-Chromiec M. (2002), Kompetencje nauczycieli do podmiotowego traktowania uczniów w wieku wczesnoszkolnym, [w:] Kompetencje nauczyciela wychowawcy, wyd. Humanistyczno-Społeczne, Zielona Góra.
 • Denek K. (1998), O nowy kształt edukacji, Akapit, Toruń.
 • Dróżka W. (1997), Wartości edukacyjne osoby nauczyciela a kształcenie aksjologiczne, [w:] Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowaka, KUL, Lublin.
 • Drzeżdżon W., Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy, „Studia Gdańskie”, t. IV.
 • Fryckowski E. (1993), Etyka a rozum pedagogiczny – problemy moralne profesji nauczycielskiej, [w:] Krytyka rozumu pedagogicznego, red. S. Sarnowski, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 • Homplewicz J. (1998), Aksjologia nauczycielska i jej zagrożenia, [w:] Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, praca zbiorowa pod red. W. Prokopiuka, Trans Humana, Białystok.
 • Homplewicz J. (1996), Etyka pedagogiczna, WSP, Rzeszów.
 • Kobyłecka E. (2002), O kompetencjach aksjologicznych nauczyciela-wychowawcy, [w:] Kompetencje nauczyciela wychowawcy, wyd. Humanistyczno-Społeczne, Zielona Góra.
 • Kosmala J. (1999), Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Wyd. WSP, Częstochowa.
 • Kosyrz Z. (1992), Osobowość wychowawcy, Pedagogium, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1987), Pisma etyczne, pod red. P. Smoczyńskiego, Ossolineum, Wrocław.
 • Kreutz M. (1992), Osobowość nauczyciela wychowawcy, Warszawa.
 • Kwaśnica R. (2003), Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, pod red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwierskiego, PWN, Warszawa.
 • Łobocki M. (2002), Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków.
 • Melibruda J. (1980), Ja-Ty-My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Mika S. (2006), Mądrość, a nie strach buduje autorytet, „Psychologia w szkole”, nr 9.
 • Molesztak A. (1994), W kręgu powinności moralnych nauczyciela, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 • Molesztak A. (1994), Misja nauczycielska – przeżytek, a może szansa dla wychowania? „Edukacja” nr 4.
 • Nijakowski M. (1973), Humanizm podstawą etyki zawodu nauczyciela, „Nauczyciel i wychowawca”, nr 3.
 • Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, KUL, Lublin.
 • Okoń W. (1993), Wizerunki sławnych pedagogów polskich, WSiP, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8037446-1ec0-4783-b03b-73e54f0e8c58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.