PL EN


2017 | 3 | 43-55
Article title

Edukacja seniorów w perspektywie optymalnego starzenia się

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Senior education in the context of optimal ageing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main idea of the article is to emphasize the necessity of considering the issues of old age and optimal ageing. The analyses presented are theoretical and empirical in nature. The first part of the article covers the importance of senior citizens being active in terms of getting adapted to the old age and successful ageing as well as educational activity of senior citizens. It also shows selected results of the survey performed among senior citizens in the kujawsko-pomorskie province on adaptability to old age, especially undertaking educational and occupational activity. The analyses presented are only a part of research performed by the author in 2010–2016 using a survey questionnaire on “Ageing people's occupational and educational activity”.
References
 • Active Ageing; A Policy Framework, A contribution of the World Health Organization to the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, April 2002, World Health Organization, Geneva 2002.
 • Aleksander T., Potrzeby kulturalno-oświatowe ludzi dorosłych, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, pod red. T. Wujka, PWN, Warszawa 1992.
 • Boromley D.B., Psychologia starzenia się, tłum. Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa 1969.
 • Cumming E., Henry W.E., Growing Old: The Process of Disengagement, Basic Books, New York, 1961.
 • Dubas E., Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością. „Rocznik Andragogiczny”, t. 20.
 • Dzięgielewska M., Edukacja jako sposób przygotowania do starości, „Chowanna” 2009, t. 2 (33).
 • Halicka M., Halicki J., Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [w:] Polska starość, pod red. B. Synaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Halicka M., Kramkowska E., Uczestnictwo ludzi starszych w życiu społecznym, [w:] O sytuacji ludzi starszych, II Kongres Demograficzny 2012, tom III, pod red. J. Hryniewicza, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
 • Mandrzejewska-Smól I., Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości, pod red. D. Seredyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.
 • Mandrzejewska-Smól I., Znaczenie aktywności społeczno-kulturowej w funkcjonowaniu społecznym osób starszych, [w: ] Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, pod red. A. Baranowskiej, E. Kościńskiej, K.M. Wasilewskiej-Ostrowskiej, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2013.
 • Naegele G., Die Potenziale des Alters nutzen – Chancen für den Einzelnen und die Gesellschaft, [w:] Die Produktivitӓt des Sozialen. Den sozialen Staat aktivieren, pod red. K. Bӧllert, P. Hansbauer, B. Hasenjürgen, S. Langenohl, Wiesbaden: VS, Verl. Für Sozialwissenschaften, 2006.
 • Racław M., Rosochacka-Gmitrzak M., Sobiesiak P., Zalewska J., Zakończenie – wnioski i rekomendacje, [w:] Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, pod red. M. Racław, ISP, Warszawa 2011.
 • Schonbrodt B., Veil K., Zjawisko wycofania społecznego w kontekście „aktywnego starzenia się”. Potrzeba działania i przykłady dobrych praktyk w Niemczech, „Problemy Polityki Społecznej” 2012, nr 18, 63.
 • Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 • Trempała J., Dyskryminacja ze względu na wiek a funkcjonowanie i rozwój ludzi starszych, „Zeszyty Naukowe WSHE”, tom XL, Włocławek 2015.
 • Zając-Lamparska L., Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się, [w:] „Rocznik Andragogiczny”, 2013, t. 20.
 • Zych A.A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8049f05-f982-4a99-b200-af0a8868d140
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.