PL EN


2005 | 1/2005 (7) | 50-65
Article title

Informacyjne podstawy strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem

Content
Title variants
EN
Informational Basis of Strategic Company Management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej wymusza na przedsiębiorstwach uczenie się, zdobywanie wiedzy, a to są procesy wymagające wspomagania przez technologie informacyjne. Pozyskiwanie, przetwarzanie i rozprzestrzenianie informacji oraz budowanie na tej podstawie umiejętności ludzi i organizacji stają się kluczowymi elementami kultury organizacyjnej. Każdy poziom zarządzania wymaga położenia nacisku na inne aspekty systemów informacyjnych. W zarządzaniu strategicznym szczególnie ważne jest zbudowanie takich systemów informacyjnych, które byłyby adekwatne do potrzeb budowania konkurencyjnych strategii. System informacyjny pełni bowiem rolę systemu komunikacyjnego organizacji, który łączy w całość elementy systemu zarządzania. Prowadzenie profesjonalnej analizy strategicznej wymaga określenia potrzeb informacyjnych systemu gromadzenia, opracowywania, przetwarzania i ochrony informacji. Budowanie systemów dla zarządzania strategicznego oznacza tworzenie skomplikowanych sieci informatycznych, co prowadzi do nieuniknionych zmian w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwie. Nowoczesne przedsiębiorstwa budują "inteligentne" systemy informacyjne, pozwalające szybciej od konkurentów rozpoznawać nowe tendencje w otoczeniu, przewidywać zachowania rywali i szybko reagować na zmiany. Technologia informacyjna stanowi zarówno efektywną broń w walce konkurencyjnej, jak i znaczącą siłę integracyjną dla przedsiębiorstwa. Może ona pomóc w budowaniu i umacnianiu kluczowych kompetencji, obniżaniu kosztów, różnicowaniu produktów. Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych wymusza na przedsiębiorstwie nadążanie za rozwojem, prowadzi do zastosowania nowoczesnego sprzętu, oprogramowania i procedur, jednocześnie przyczynia się również do głębokich, wewnętrznych przeobrażeń w organizacji, sprzyjających jej rozwojowi. Wspomaganie i ułatwienia dotyczą szeregu prac, np. zmniejszenia obciążenia ludzi pewnymi zadaniami, informatyzacja prowadzi do automatyzacji rutynowych czynności, wspomaga procesy restrukturyzacji, formułowania i wdrażania strategii, dzięki efektywniejszemu przetwarzaniu i opracowywaniu informacji. W artykule zaprezentowano także przykłady zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu strategicznym. Klienci zdobywani są za pomocą Internetu, przedsiębiorstwa z powodzeniem wykorzystują systemy Customer Relation Management (CRM), workflow i hurtownie danych, zwiększając efektywność reengineeringu, outsourcingu, controllingu i operacji marketingowych, oraz kreują nowe formy pracy i współpracy między partnerami.
EN
A number of factors can contribute to a core competence: products and relationships with distributors and customers, company specific information, knowledge and organisational learning, collaboration with businesses having complementary core competencies, culture of the organisation, technology and the way it is employed. Each company needs to be distinctive and unique in order to achieve competitive advantage. Each company needs IT. The development of information technology has been among the most important driving forces behind globalisation. The key to success on market, the key to build competitive advantage in company can often be found in information technologies. These technologies are important because of the role that they play in the processes of organisational learning and in knowledge management. Strategic analysis also needs information technology. If a company wants to build the strategic system management it needs to build a professional computer network. IT is a powerful competitive weapon and a major integrating force for the business. IT can assist in building and improving core competencies, in reducing costs, and in differentiating products. Strategic management will be a corporate philosophy driven by clusters of teams building alliances inside and outside the organisation, based around customers and suppliers, and supported by IT. The impact of IT, however, has not been entirely positive and it is cited as a major factor of hypercompetition and environmental turbulence. The article presents cases of implementing new information technologies in strategic management - how to "catch" customers by Internet, how to implement: Customer Relationship Management, workflow, data base system, outsourcing, new systems of employment, and reengineering.
Keywords
Year
Issue
Pages
50-65
Physical description
Dates
published
2005-03-15
Contributors
References
 • Bianco, A. 2004. Koniec epoki masowego rynku. Business Week, nr 12.
 • Bukowitz, W. R. i R. L. Williams. 1999. The Knowledge Management Fieldbook, Edinburgh-London: Financial Times-Prentice Hall.
 • Chaffey, D. 2003. E-business and E-Commerce management, Pearson Education Ltd, Int.
 • Dolińska, 2000. Zastosowanie Internetu w marketingu. Przegląd Organizacji, nr 6.
 • Drucker, P. F. 1999. Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gierszewska, G. 2003 Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSHiP.
 • Gregorczyk, S. 2001. Potrzeby informacyjne związane z portfelem działalności przedsiębiorstwa. w: Borowiecki, R. i M. Romanowska (red.) System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 • Januszewski, A. 2001 a. Gospodarka elektroniczna -formy elektronicznego biznesu, Przegląd Organizacji, nr 3.
 • Januszewski, A. 2001 b. Gospodarka elektroniczna -etapy wykorzystania Internetu w biznesie, Przegląd Organizacji, nr 6.
 • Kisielnicki, J. 2000. Wirtualna organizacja. Manager, nr 1.
 • Kisielnicki, J. 2004. Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSHiP.
 • Koźmiński, A. K. 2004. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zawansowanych, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 • Krupski, R. (red.) 2001. Zarządzanie strategiczne, stan i perspektywy rozwoju, Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Kubiak, B. F. i A. Korowicki, 2003. Systemy klasy Business Intelligence w zarządzaniu biznesem, w: Kisielnicki, J. (red.) Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Warszawa: Monogra-fie i Opracowania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa.
 • Kucharski, D. 2000. Perspektywy telepracy w Polsce, Warszawa: Fundacja Centrum Promocji Kobiet. Biuletyn Informacyjny.
 • Moroz, M. 2001. Możliwości wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, nr 2.
 • Peppard, J. i Ph. Rowland, 1997. Re-engineering, Warszawa: Gebethner i Ska.
 • Piętera, A. 2001. Nie taki CRM straszny jak go malują. Manager, nr 3.
 • Reed, D. 2003. Developing and Implementing a CRM Strategy, http://www.business-intelligen-ce.co.uk.
 • Rifkin, J. 2003. Age of access, http://dwij.org.
 • Sopińska, A. 2001. Rola systemu informacyjnego w procesie zarządzania strategicznego. w: Borowiec-ki, R. i M. Romanowska (red.) System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkuren-cyjność przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 • Stonehouse, G., Hamill, J., Campbel1, D. i T. Purdie 200 I. Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawra: Felberg SJA.
 • Wachowiak, P. 2001. Określenie potrzeb informacyjnych związanych z kształtowaniem łańcucha wartości przedsiębiorstwa, w: Borowiecki, R. i M. Romanowska (red.) System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 • Woods, T. i K. O'Rourke. 2003. Strategies for Data Mining in CRM, http://www.eccs.uk.com.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8076077-a053-456f-9ce0-bbfda7601062
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.