PL EN


2019 | 45 | 4 (174) | 165–191
Article title

Autonomia kobiet w kontekście migracyjnym. Rozważania na przykładzie polskich migrantek w Norwegii

Authors
Content
Title variants
EN
The Autonomy of Women in the Migratory Context. Reflections on the Example of Polish Migrant Women in Norway
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie strategii badawczej, którą warto zastosować, starając się lepiej zrozumieć obecność Polek w Norwegii. Ich napływ do Norwegii i późniejsze ścieżki migracyjne w dużym stopniu kształtował nieformalny charakter podejmowanych prac. Polki korzystały też z w pełni sformalizowanych możliwości przyjazdu. Dynamiczny wzrost liczby polskich migrantów rozpoczął się po 2004 roku. Wciąż obserwujemy dysproporcję między liczbą mężczyzn i kobiet. Tych ostatnich jest mniej, ale są lepiej wykształcone. Analizowanie migracji jedynie z perspektywy ekonomicznej motywacji, nie oddaje bardziej złożonego charakteru zjawiska. Migracje Polek można lepiej zrozumieć, odwołując się do perspektywy biograficznej i używając pojęć, takich jak pragnienia, aspiracja i autonomia. W artykule wykorzystałam materiał z własnych badań, zebrany podczas pobytów w Norwegii jako visiting researcher na Oslo Metropolitan University (dawniej Oslo and Akershus University College of Applied Sciences) oraz projektu Transfam. Przeanalizowałam wywiady z kobietami, które do pracy za granicę wyjechały samodzielnie. Poszczególnym fazom biografii przypisane zostały odpowiadające im pragnienia, aspiracje, proces podejmowania decyzji oraz sposób realizacji pragnień.
EN
The article aims at presenting a research strategy that provides a better understanding of the presence of Polish females in Norway. A significant part of female migrants’ inflow as well as their strategies and career paths have been shaped by an irregular and undocumented character of work. However, other Polish women have legalized their stay using family reunification procedures, recruitment agencies or other channels providing legal employment. The rapid increase in the number of Polish migrants in Norway was evident after 2004. Although female migrants are lees numerous than male ones, they are better educated. An investigation that is limited to economic motivations does not reflect the more complex nature of their mobility. Using a conceptual framework of desire, aspiration and autonomy, together with a biographical approach, seems to be more fruitful. The author analyses interviews with women who started their international mobility on their own. Phases of a biography are related to corresponding desires, aspirations, decision-making processes and a way of fulfilling or transforming an initial desire. The article is based on Transfam research and material gathered by the author during her visits as a visiting researcher at Oslo Metropolitan University (former Oslo and Akershus University College of Applied Sciences).
Contributors
  • Uczelnia Łazarskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8143720-5fa8-4bbe-a83d-260069be0f12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.