PL EN


2017 | 467 | 154-162
Article title

Uwarunkowania przestrzenne, prawne i społeczne w aktywizacji terenów nadrzecznych. Model konceptualny

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano model konceptualny opracowany w związku z aktywizacją terenów nadrzecznych w mieście. Został on zbudowany w oparciu o wyniki badań wykonanych w latach 2013-2014 na wybranych miejskich terenach nadrzecznych Wrocławia. Model opisuje czynniki i zależności między nimi oraz możliwości ich adaptacji w procesie aktywizacji terenów nadrzecznych, czego wynikiem ma być zagospodarowanie i/lub wdrażanie działań, tj. stymulatorów aktywizacji – trwałych bądź tymczasowych. Istotą modelu jest wskazanie zróżnicowanych ścieżek wykorzystania potencjału terenów nadrzecznych i ich zagospodarowanie uwarunkowane preferencjami szerokiej grupy użytkowników i możliwościami inwestycyjnymi. Zaprezentowany model może być wykorzystany do opracowywania kierunków działań czy strategii rozwoju terenów nadrzecznych, jak też w procesie projektowym do symulacji wariantów odzwierciedlających zróżnicowane preferencje i możliwości.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8163765-866d-4961-8f4b-5a88b96cd835
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.