PL EN


2000 | 2(2) | 119-132
Article title

W poszukiwaniu optymalnej wielkości. Opinie burmistrzów z Europy Środkowej na temat łączenia lub dzielenia rządzonych przez nich gmin

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
"Wielkość jednostek szczebla podstawowego samorządu terytorialnego jest bardzo zróżnicowana w zależności od kraju występowania. Tyko do pewnego stopnia różnice te dają się wytłumaczyć przez uwarunkowania historyczne. Specjaliści wysuwają rozmaite argumenty na poparcie zarówno małych jak i dużych jednostek samorządowych. Podstawowymi kryteriami używanymi w tej dyskusji są efektywność ekonomiczna, procedury demokratyczne, dystrybucja obciążeń podatkowych, jakość świadczonych usług, możliwość stymulowania rozwoju lokalnego. Niniejszy artykuł służy przedstawieniu, na tle teoretycznych rozważań , opinii przedstawicieli samorządów terytorialnych z Europy Środkowej na temat łączenia lub dzielenia rządzonych przez nich jednostek."
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
 • Baldersheim H., K. Stahlberg, 1994, Towards the Self-regulating Municipality: Free Communes and Administrative Modernisation in Scandinavia, Aldershot–Brookfield-Singapore–Sydney: Dartmouth.
 • Baldershiem H., M. Illner, A. Offerdal, L. Rose, P. Swianiewicz (red.), 1995, Local Democracy and the Process of Transformation in East-Central Europe, Boulder–San Francisco–Oxford: Westview Press.
 • Blazek J., 1994, „Changing Local Finances in the Czech Republic: Half Way Over?”, GeoJournal, t. 32, nr 3.
 • CBOS, maj 1994, Okoliczności przejmowania szkół przez samorządy lokalne, Biuletyn CBOS.
 • Jones G., J. Stewart, 1983, The Case for Local Government, London: Allen & Unwin.
 • Newton K., T.J. Karran, 1985, The Politics of Local Expenditure, London: Macmillan.
 • Niskanen W.A., 1973, Bureaucracy: Servant or Master?, London: Institute of Economic Affairs.
 • Keating M., 1995, „Size, Efficiency and Democracy: Consolidation. Fragmentation and Public Choice”, w: D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of Urban Politics, London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage.
 • Page E., M. Goldsmith (red.), 1987, Central and Local Government Relations, London: Sage.
 • Swianiewicz P., 1995, „Funkcjonowanie miast-gmin i ich podział w świetle teorii i praktyki finansów lokalnych”, tekst niepublikowany przygotowany dla OMEGA-PHARE Programme and the Government of Poland.
 • Swianiewicz P., 1996, Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Warszawa–Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Szabo G., 1991, „Localities in transition: re-emergency of self-government system”, w: The Reform of Hungarian Public Administration, Budapest: Hungarian Institute of Public Administration.
 • Tiebout C., 1956, „A Pure Theory of Local Expenditures”, Journal of Political Economy, t. 64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f818bdda-8b47-4672-b428-4f02bc8338dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.