PL EN


2017 | 2 | 49-53
Article title

W POSZUKIWANIU ZINTEGROWANEJ PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ – NAUKOWA SZKOŁA PROFESJOLOGII

Content
Title variants
EN
IN SEARCH OF AN INTEGRATED SOCIAL-EDUCATIONAL-PROFESSIONAL SPACE – THE PROFESSIOLOGY SCHOOL OF THOUGHT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kształtowanie drogi zawodowej człowieka jest tematem wielowymiarowym. Szczególne zna-czenie w budowaniu przestrzeni rozwoju zawodowego ma profesjologia. Dorobek naukowo-badawczy i organizacyjny profesjologii tworzy szczególną szkołę naukową. Istnieje potrzeba dalszych badań w kontekście wpływu nauk o pracy na stawanie się zawodowe człowieka.
EN
Shaping ones professional path is a multidimensional topic. The Professiology has particular significance in the process of building space of the professional development. Research and or-ganizational achievements of the Professiology are creating particular school of thought. There is a need for further studies on the influence of work science upon professional development.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Czarnecki K.M., Profesjologia, Sosnowiec 2016.
 • Korcz J., Pietrulewicz B., Holistyczny człowiek a potencjał pracy, „Problemy Profesjologii” 2006, nr 1.
 • Korcz J., Pietrulewicz B., Multipotencjał człowieka w rozwoju zawodowym, „Problemy Profesjologii” 2005, nr 1.
 • Korcz J., Pietrulewicz B., Kultura profesjonalizmu jako klucz do rozwoju zawodowego i kariery profesjonalnej we współczesnych organizacjach, „Problemy Profesjologii” 2007, nr 1.
 • Pietrulewicz B., Wychowanie pracownicze – możliwości kształtowania sylwetek pracowników, [w:] Wartości w pedagogice pracy, (red.) B. Baraniak, Warszawa-Radom 2008.
 • Pietrulewicz B., Problemy edukacyjne i profesjologiczne w rozwoju organizacji, [w:] Edukacja i praca: kontek-sty-wyzwania-antynomie, (red.) R. Gerlach, Bydgoszcz 2008.
 • Pietrulewicz B., (red.) Edukacja, Praca, Rynek Pracy, Zielona Góra 2010.
 • Pietrulewicz B., (red.) Wybrane zagadnienia rozwoju zawodowego człowieka, Zielona Góra 2005.
 • Pietrulewicz B., Profesjologia w kontekście nauk o pracy. Problemy teorii i praktyki, „Problemy Profesjologii” 2013, nr 11.
 • Pietrulewicz B., Konteksty zmian w przestrzeniach na drodze życia. Kilka uwag do problematyki badań profesjo-logicznych, [w:] Naznaczone pracą. 70-lecie urodzin Czesława Plewki, (red.) H. Bednarczyk, Szczecin 2017.
 • Wiatrowski Z., Wieloproblemowy i integracyjny wymiar współczesnych nauk o pracy, „Problemy Profesjologii” 2005, nr 1.
 • Kwiatkowski S.M., Metodologiczne problemy pedagogiki pracy, [w:] „Pedagogika Pracy” 1995, nr 26-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f81ed047-ddf2-46b3-b928-52d21f54b701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.