PL EN


2018 | 513 | 415-426
Article title

Nadzór and realizacją zadań w administracji skarbowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem nadzoru jest zapewnienie przestrzegania prawa przez jednostki podległe lub nadzorowane, jak też zagwarantowanie realizacji ich celów i zadań. Skutecznie prowadzony nadzór powinien chronić jednostkę przed negatywnymi skutkami ryzyka. Winien również stanowić instrument wspomagający osiąganie celów kontroli wewnętrznej, a tym samym – zapewniający skuteczność i efektywność działania jednostki. W wyniku przeprowadzonej kontroli organ nadzorujący może podejmować działania władcze względem jednostek nadzorowanych. Działania te mają zapewnić wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości, jak również przyczynić się do zachowania zgodności między stanem obowiązującym a stanem rzeczywistym. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu nadzoru na skuteczność i efektywność działania w jednostkach administracji skarbowej. Na potrzeby opracowania wykorzystano treść literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f81f1771-d2f0-43bc-bcec-d28d601f30ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.