PL EN


2017 | XIX (XXVIII) | 273-289
Article title

From sign to word in contemporary Polish “HTML literature”. Post-avant-garde heirs of modernist typography

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Digital literature or "HTML literature" is one of the more expressive and important trends of the Polish literature of the 21st century. In order to present the main aims and objectives of HTML literature, it is essential to take under consideration the digital works characterized by the autonomisation of words, as well as the isolation of words from the linguistic and non-linguistic context and reality, so that "the word itself and for itself would have a clear meaning" – as it was claimed in the late 1960s by one of the main representatives of Polish language art and the icon of Polish concrete poetry, Stanisław Dróżdż. The authors search for the predecessors of such an approach to literary texts in the period of the Great Avant-garde – one can refer here to the pronouncements of the Polish Formists and Constructivists (the true beginning are the literary manifestoes and poems of Tytus Czyżewski from 1921, inspiring such Polish Constructivists as Henryk Berlewi, Mieczysław Szczuka, Teresa Żarnowerówna, as well as Władysław Strzemiński, the latter author deserving special attention. Contemporarily in the 21st century, the works of Piotr Kowalczyk are renowned for a similar treatment of “the isolated word”. Kowalczyk, who works under the pseudonym of Nick Name, is the author of such works as: iPhone Stories, Twitter Fiction, Tech Quotes, Transtories, as well as Short stories for geeks.
PL
Jednym z bardziej wyrazistych trendów polskiej literatury XXI wieku jest literatura cyfrowa, czyli HTML. Chcąc oddać główny zamysł piśmiennictwa HTML należy wziąć pod uwagę dzieła odznaczające się zautonomizowaniem słowa oraz wyizolowaniem słów z kontekstu językowego i rzeczywistości pozajęzykowej tak, „żeby słowo samo w sobie i dla siebie znaczyło” - jak twierdził już od końca lat 60 XX w. przedstawiciel polskiego language art'u (czyli poezji konkretnej) Stanisław Dróżdż. Autorki upatrują protoplastów takiego traktowania wypowiedzi literackiej w okresie Wielkiej Awangardy - można odwołać się tu do wystąpień polskich formistów i konstruktywistów (początkiem są literackie manifesty i wiersze Tytusa Czyżewskiego z 1921 r., kontynuacją działania polskich konstruktywistów, takich jak Henryk Berlewi, Mieczysław Szczuka, Teresa Żarnowerówna oraz Władysław Strzemiński; na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni artysta). Współcześnie, w XXI w., z podobnego traktowania „wyizolowanego słowa” słynie twórczość Piotra Kowalczyka (występującego pod pseudonimem Niżej podpisany, ang. Nick Name), autora iPhone Stories, Twitter Fiction, Tech Quotes, Transtories, oraz Short stories for geeks.
Year
Volume
Pages
273-289
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Baranowicz Zofia (1975) Polska awangarda artystyczna 1918-1939, Warszawa: PWFiA.
 • Bulanowski Marek, Strefa blogeratury, http://bulanowski.pl (21/07/2017).
 • Chwistek Leon (1921) O poezji, "Nuż w brzuchu 2 jednodńuwka futurystuw wydańe nadzwyczajne", Krakuw - Warszawa.
 • Czycz Stanisław. (2007) ARW, Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Feedbooks, http://www.feedbooks.com/book/3127/password-incorrect (20/07/2017).
 • Kowalczyk Piotr (2008) Password Incorrect Blog, http://www.passwordincorrect.com/2011/05/22/tech-quotes-what-would- technology-say-about-humans/ (21/07/2017).
 • Kowalczyk Piotr (2011) Transtories, http://transtory.passwordincorrect.com/04- video-from-cairo/ (21/07/2017).
 • Kowalczyk Piotr (2011) Twitter Fiction, http://twitterfiction.passwordincorrect.com/ (20/07/2017).
 • Kurc-Maj Paulina (ed.) (2014) Zmiana pola widzenia. Łódź: Muzeum Sztuki.
 • Le Nart Agnieszka (2012) Stanisław Dróżdż, http://culture.pl/en/artist/stanislaw-drozdz (8/08/2017).
 • Marecki Piotr, Pisarski Mariusz (eds.) (2011) Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Masłowska Dorota (2012) Kochanie, zabiłam nasze koty, Warszawa: Noir sur Blanc.
 • Nowakowski Radosław (2003) Rashomon do potęgi entej, in: P. Marecki, Liternet.pl, Kraków: Rabid.
 • Nowakowski Radosław (2013) Liberland, http://liberatorium.republika.pl/liberlandia.html (21/07/2017).
 • Pawlicka Urszula (2010) O czynie, który wyprzedza myśl. Ze Sławomirem Shutym rozmawiała Urszula Pawlicka, http://niedoczytania.pl/o-czynie-ktory-wyprzedza- mysl-ze-slawomirem-shutym-rozmawiala-urszula-pawlicka/(19/07/2017).
 • Pawlicka Urszula (2012) (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Pawlicka Urszula (2013) W roli przedskoczka. Z Piotrem Kowalczykiem rozmawiała Urszula Pawlicka, http://niedoczytania.pl/w-roli-przedskoczka-z-piotrem- kowalczykiem-rozmawiala-urszula-pawlicka/(20/07/2017).
 • Pawlicka Urszula (2015) Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka, in: E. Szczęsna, ed.. Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji, Kraków: Universitas, pp. 261-280.
 • Pisarski Mariusz (2010) Polish cybertext histories. An introduction to the Polish part of 'Cybertext Yearbook', http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/cybertext_yearbook_2010.html (18/07/2017).
 • Shuty Sławomir (2004) Zwał, Warszawa: W.A.B.
 • Strzemiński Władysław (1933) Druk funkcjonalny, "Grafika", no. 2, pp. 37-45.
 • Wereśniak Piotr (2009) 37 ultra short stories in English and Polish, s.l.: s.n.
 • Zagrodzki Janusz (2015) Władysław Strzemiński - obrazy słów, Łódź: PWSFT.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8295e72-5e22-49d5-b395-514a3689b73c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.