PL EN


2014 | 195 | 197-205
Article title

Możliwości zastosowania techniki okulograficznej w ilościowych badaniach marketingowych

Content
Title variants
EN
The Possibility of Application of the Eye Tracking Methods in Quantitative Marketing Research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents primary characteristics of the research conducted by technique of eye tracking, types, characteristics and forms of eye tracking. In the article was presented eye tracking research procedure, the possibility of their use in marketing research. The paper uses only a desk source of information. Presented eye tracking technology application examples relate to the design and testing of ergonomics and usability of websites, media advertising and product package. Methodological article.
Year
Volume
195
Pages
197-205
Physical description
Contributors
References
 • Duchowski A.T.: Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. Springer, London 2004.
 • Grucza S.: Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne. "Lingwistyka Stosowana" 2011, nr 4.
 • Jacob R.J.K., Karn K.S.: Eye tracking in human-computer interaction and usability research: ready to deliver the promises. W: The mind's eye: Cognitive and applied aspects of eye movement research. Eds. J. Hyona, R. Radach, H. Deubel. Elsevier, North-Holland 2003.
 • Manituk R., Bazylik B., Tomaszewska A.: Do-It-Yourself eyetracker. Low-Cost Pupil- Based eyetracker for Computer Graphics Applications. "Lecture Notes in Computer Science" (Proc. of MMM'12 Conference) 2012, Vol. 7131.
 • Manituk R., Bazylik B.: Dokładność pomiaru kierunku patrzenia. W: Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych. Red S. Grucza, M. Płużycka, P. Soluch. Studi@ Naukowe 20. Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, Warszawa 2014.
 • Maughan L., Gutnikov S., Stevens R.: Like more, look more. Look more, like more: The evidence from eye-tracking. "Brand Management" 2007, Vol. 14, No. 4.
 • Nowakowska-Buryła I., Joński T.: Eyetrackingowe badania prezentacji multimedialnych konstruowanych dla wspomagania edukacji wczesnoszkolnej. W: S. Dylak, W. Skrzydlewski: Media - Edukacja - Kultura. W stronę edukacji medialnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 • Pernice K., Nielsen J.: How to conduct eyetracking studies. Nielsen Norman Group 2009.
 • Wawer R., Czerski W.: Eyetrackingowa analiza kompozycji stron www - wyniki badań. W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. Red. M. Pańkowska. UE, Katowice 2011.
 • Wedel M., Pieters R.: Eye Tracking for Visual Marketing. Now Publishers, Hanover 2008.
 • www.bcmm.com.pl/badaniaeyetrackingowe.html.
 • www.eyetracking.pl/pl/114/Eyetracking.
 • www.isa-ndg.com/pl/home/oferta/metody/eyetracking.
 • www.lelo.uw.edu.pl/urzadzenia.
 • www.manager.money.pl/strategie/emarketing/artykul/tajniki;eyetrackingu,232,0,498408.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f839493f-bbf2-41b2-b477-92a22128126d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.