PL EN


Journal
2019 | 3 (80) | 4-9
Article title

Challenges Related to Identifying Sources and Document Collection for Big Data Analyses

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The modern information environment is dynamic and characterized by the speed with which multimedia content is created, collected, contributed to and shared. Users have access to documents which are part of large, changing and diverse sets of data, whose effective processing can lead, and frequently does lead, to new knowledge being discovered. However, the overwhelming majority of the resources available today require specialized tools and techniques for identifying, searching, collecting and organizing the large volumes of data. This also applies to data directly related to the activities of institutions dealing in information or the field of information science, especially the theory and practice of accessing, searching and collecting documents. The purpose of this article is to present selected issues and challenges related to exploring the possibilities offered by big data from the perspective of information science, the activities of libraries and the information resources they offer. Based on a critical analysis of the relevant literature and with use of inductive reasoning, experiments and observations, selected aspects of digital document accessibility and classification are presented, in addition to issues related to searching and identifying resources using tools currently offered by libraries (in particular discovery systems).
Journal
Year
Issue
Pages
4-9
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Ahmed, W. & Ameen, K. (2017). Defining big data and measuring its associated trends in the field of information and library management. Library Hi Tech News, 34(9), 21-24. DOI: https://doi.org/10.1108/LHTN-05-2017-0035
 • Babik, W. (2010), O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym. In J. Morbitzer (Ed.), Człowiek-Media-Edukacja (pp. 21-27). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Ball, S. (2013). Managing big data: what's relevant? AALL Spectrum, 18(2), 25-27.
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. (2019). Zasady wykorzystania baz. Retrieved from https://tinyurl.com/y5eepvqz
 • Bodleian Libraries. University of Oxford. Search Oxford's Libraries Online. (n.d.). Retrieved from 8.09.2019 z https://www.bodleian.ox.ac.uk/
 • Burnet-Wyrwa, W. (2017). Big Data - wyzwanie dla rachunkowości zarządczej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 341, 45-53.
 • Busłowska, E. & Wiktorzak, A.A. (2014). Przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych, Logistyka, 6, 2490-2496.
 • Cisek, S. (2017). Podstawy teorii i metodologii informatologii. Retrieved from https://tinyurl.com/y6lc7ezn
 • Clarivate Analytics. (2019). Web of Science. Quick reference guide. Retrieved from https://tinyurl.com/y4u8qf6c
 • Cuzzocrea, A., Simitsis, A. & Song, I. (2017). Big Data Management: New Frontiers, New Paradigms. Information Systems, 63, 63-65. DOI: https://doi.org/10.1016/j.is.2016.07.002
 • Derfert-Wolf, L. (2011). Specjalista informacji 2.0? Bibliotekarz dziedzinowy 2.0? Nowa forma przewodników po zasobach - LibGuides. Biuletyn EBIB, 119(1). Retrieved from https://tinyurl.com/y3nbbwe7
 • Drosio, S. & Stanek, S. (2017). Big Data jako źródło informacji rozszerzające funkcjonowanie systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 26, 107-120.
 • European Parliament. (2013). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 23 czerwca 2013 roku. Retrieved from https://tinyurl.com/y5l7ky78
 • European Commission. (2018). Open Access to scientific information. Retrieved from https://tinyurl.com/y4tptjrw
 • Global AI Bootcamp. (2019). Retrieved from https://tinyurl.com/y68ltmsj
 • Głowacka, E., Jarocki, M., Kowalska, M., Kurkowska, E. & Pamuła-Cieślak, N. (2016). Współczesne źródła informacji. In W. Babik (Ed.), Nauka o informacji (pp. 189-214). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Hancko, R. (1972). Zarys wiadomości o dokumentach. Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa.
 • Henke, N., Bughin, J., Chui, M., Manyika, J., Saleh, T., Wiseman, B.I. & Sethupathy, G. (2016). Report McKinsey Global Institute. The age of analytics: Competing in a data-driven world. McKinsey Global Institute. Retrieved from https://tinyurl.com/yb7vytkg
 • Hoy, M.B. (2014). Big Data: An Introduction for Librarians. Medical Reference Services Quarterly, 33(3), 320-326. DOI: https://doi.org/10.1080/02763869.2014.925709
 • Kim, G-H., Trimi, S. & Chung, J-H. (2014). Big-Data Applications in the Government Sector. Communications of the ACM, 57(3), 78-85. DOI: 10.1145/2500873
 • Lubelska Biblioteka Wirtualna. (2019). Retrieved from http://projektlbw.lublin.eu/
 • Materska, K. (2016a). Biblioteka akademicka jako element infrastruktury naukowej w cyfrowym świecie danych, informacji i wiedzy. In H. Brzezińska-Stec & J. Żochowska (Eds.), Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu (pp. 53-68). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Materska, K. (2016b). Aktualność koncepcji zarządzania informacją w dobie big data - perspektywa informatologa. In S. Cisek (Ed.), Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (pp. 47-59). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
 • McKinsey & Company, (2016). Raport o zaawansowanej analizie danych i Big Data. Retrieved from https://tinyurl.com/y2px289n
 • Maślanowski, J. (2015). Analiza jakości danych pozyskiwanych ze stron internetowych z wykorzystaniem rozwiązań Big Data. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 167-177.
 • Nicholson, S. (2003). The Bibliomining Process: Data Warehousing and Data Mining for Library Decision-Making. Information Technology and Libraries, 22(4), 146-151.
 • NISO, (2014). NISO Launches Open Discovery Initiative (ODI) Standing Committee. Retrieved from https://tinyurl.com/y5tmtled
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2005). Digital Broadband Content: Scientific Publishing. Retrieved from https://tinyurl.com/y2a9x3pk
 • Otwarte Dane, (2019). Korzystaj z danych! Retrieved from https://dane.gov.pl/
 • Otwarte Dane, (2018). Portal Open Data Gotowy do wdrożenia w Twoim mieście. Retrieved from https://www.otwartedane.com/
 • Paleczna, D. (2016). Aspekty projektowania i oceny systemów informacyjno-wyszukiwawczych bibliotek na początku XXI w. Retrieved from https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1531
 • Pawełoszek, I. (2014). Wybrane problemy wdrożenia koncepcji otwartych danych w e-administracji. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 455-470.
 • Płoszajski, P. (2013). Big Data: nowe źródło przewag i wzrostu firm. e-mentor, 3(50), 5-10.
 • Reinhalter, L., & Wittmann, R.J. (2014). The Library: Big Data's Boomtown. Serials Librarian, 67(4), 363-372. DOI: https://doi.org/10.1080/0361526X.2014.915605
 • Rodak, O. (2017). Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna. Studia Socjologiczne, 3(226), 209-236.
 • Skórka, S. (2017). Wizualizacja nawigacji w serwisach typu discovery. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2(19), 135-161.
 • Sosińska-Kalata, & B., Pindlowa, W. (2017). Informatologia. In A. Żbikowska-Migoń, & M. Skalska-Zlat (Eds.), Encyklopedia książki. T. I, A-J. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Świgoń, M. (2018). Informatologia w analizie trendów. In A. Kucner, R. Sierocki, & P. Wasyluk (Eds.), Trendy. Interpretacje i konfrontacje (pp. 126-137). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
 • Tabakow, M., Korczak, J., & Franczyk, B. (2014). Big Data - definicje, wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 138-156.
 • TQMSOFT, Czarski, A. (2018). Jaką nową wartość dla firm wnosi Big Data? Retrieved from https://tinyurl.com/y24pojed
 • Tuppen, S., Rose, S., & Drosopoulou, L. (2016). Library catalogue records as a research resource: introducing 'a big data history of music'. Fontes Artis Musicae, 63(2), 67-88.
 • Villanova University. (2019). Falvey Memorial Library. Retrieved from https://library.villanova.edu/
 • Wójcik, M. (2016). Big data w zarządzaniu informacją - przegląd wybranych zagadnień. In S. Cisek (Ed.), Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (pp. 61-70). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
 • Żemła, E. (2018). Analitycy Big Data - współcześni wróżbici? Niezwykły projekt polskich naukowców. Retrieved from https://tinyurl.com/y2j9w57r
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8399619-fb58-4b17-b52f-e69dc68f746d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.