PL EN


2017 | 2 | 66-82
Article title

Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literatury

Authors
Content
Title variants
EN
Research on information literacy learning. Literature review
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje przegląd literatury na temat badawczych kompetencji informacyjnych. Celem przeglądu jest ustalenie i uporządkowanie stanu wiedzy na temat tych kompetencji i ich uczenia się, w tym usystematyzowanie stosowanej terminologii w najważniejszych pracach z literatury przedmiotu. Wyniki przeglądu zostały zaprezentowane w odniesieniu do trzech perspektyw badawczych: (1) generycznej, (2) społeczno-kulturowej oraz (3) transformatywnej. Dokonany przegląd umożliwił wskazanie perspektywy społeczno-kulturowej jako dominującej w tekstach na temat uczenia się badawczych kompetencji informacyjnych. W tej perspektywie proces uczenia się jest zawsze związany z uczestnictwem w praktykach społecznych, w szczególności praktykach badawczych.
Year
Issue
2
Pages
66-82
Physical description
Contributors
author
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
References
 • American Library Association. (1989). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. Washington, DC. http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential
 • Association of College & Research Libraries. (2015). Framework for Information Literacy for Higher Education. Chicago, IL: Association of College and Research Libraries. http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework
 • Association of College & Research Libraries. (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Chicago, IL: Association of College and Research Libraries. http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency
 • Bøyum I. i Aabø S. (2015). The information practices of Business PhD students. New Library World, 116(3/4), 187-200.
 • Breivik P.S. (1985). Putting Libraries Back in the Information Society. American Libraries, 16(1), 723.
 • Bruce C. (1997). The seven faces of information literacy. Adelaide: Auslib Press.
 • Bruce C. (2013). Information Literacy Research and Practice: An Experiential Perspective. W: S. Kurbanoğlu i in. (red.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice: Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer.
 • Bruce C., Edwards S. i Lupton M. (2006). Six Frames for Information Literacy Education: A conceptual framework for interpreting the relationships between theory and practice. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 5(1), 1-18.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1999). Kompetencja: słowo kluczowe czy “wytrych” w edukacji? Neodidagmata, 24, 53-66.
 • Doyle C.S. (1994). Information Literacy in an Information Society: A Concept for the Information Age. Syracuse. NY: Syracuse University.
 • East J.W. (2005). Information Literacy for the Humanities Researcher: A Syllabus Based on Information Habits Research. The Journal of Academic Librarianship, 31(2), 134-142.
 • Eisenberg M., Berkowitz R.E. (1990). Information Problem-Solving: The Big Six Skills Approach to Library & Information Skills Instruction. W: Information Management, Policy and Services. Norwood, NJ: Ablex.
 • Exner N. (2014). Research Information Literacy: Addressing Original Researchers’ Needs. The Journal of Academic Librarianship, 40(5), 460-466.
 • Fry J. (2006). Scholarly research and information practices: A domain analytic approach. Information Processing & Management, 42(1), 299-316.
 • Grassian E. i Clark S.E. (1999). Internet Resources: Information Literacy Sites: Background and Ideas for Program Planning and Development. College and Research Libraries News, 60(2), 78-81.
 • Grassian E.S. i Kaplowitz J.R. (2009). Information literacy Instruction: Theory and practice. New York, NY: Neal-Schuman Publishers.
 • Gullikson S. (2006). Faculty Perceptions of ACRL’s Information Literacy Competency Standards for Higher Education. The Journal of Academic Librarianship, 32(6), 583-592.
 • Hudzik J.P. (2012). Wariacje na kulturę wiedzy. W: P. Celiński, J. P. Chudzik (red.), Kultura wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Illeris K. (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Ivey R. (2003). Information Literacy: How Do Librarians and Academics Work in Partnership to Deliver Effective Learning Programs? Australian Academic & Research Libraries, 34(2), 100-113.
 • Jasiewicz i in. (2015). Ramowy katalog kompetencji cyfrowych. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
 • Jurgiel-Aleksander A. i Jagiełło-Rusiłowski A. (2013). Dyskurs uczenia się przez całe życie: administrowanie kompetencjami czy pytanie o ich sens i znaczenie? Rocznik Andragogiczny, 20, 65-73.
 • Kapitzke C. (2003). Information literacy: A review and poststructural critique. Australian Journal of Language and Literacy, 26(1), 53-66.
 • Knorr-Cetina K. (1999). Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Harvard: Harvard University Press.
 • Kulthau C.C. (1990). Information Skills for an Information Society: A Review of Research. Information Reports and Bibiliographies, 19(3), 14-26.
 • Kurantowicz E. (2007). O uczących się społecznościach: wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Kurantowicz E. i Nizińska A. (2012). Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Kwieciński Z. (2002). Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Lave J. i Wenger E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. New York, NY: Cambridge University Press.
 • Lipu S. (2010). Exploring information literacy from feminist perspectives. W: A. Lloyd, S. Talja (red.), Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning Practice and Information Literacy Together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies.
 • Lloyd A. (2010). Information Literacy Landscapes: Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford: Chandos Publishing.
 • Lloyd A. (2013). Building Information Resilient Workers: The Critical Ground of Workplace Information Literacy. What Have We Learnt? W: S. Kurbanoğlu i in. (red.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice: Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer.
 • Lupton M. i Bruce C. (2010). Windows on information literacy worlds: Genetic, situated and transformative perspectives. W: A. Lloyd i S. Talja (red.), Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning Practice and Information Literacy Together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies.
 • Malewski M. (2010). Od nauczania się do uczenia się: o paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Marcum J.W. (2002). Rethinking information literacy. The Library Quarterly, 72(1), 1-26.
 • Palmer C.L. i Cragin M.H. (2009). Scholarship and disciplinary practices. Annual Review of Information Science and Technology, 42(1), 163-212.
 • Pilerot O. (2013). A practice theoretical exploration of information sharing and trust in a dispersed community of design scholars. Information Research, 18(4).
 • Pilerot O. (2016). A practice-based exploration of the enactment of information literacy among PhD students in an interdisciplinary research field. Journal of Documentation, 72(3), 414-434.
 • Pleskot-Makulska K. (2007). Teoria uczenia się transformatywnego autorstwa Jack’a Mezirowa. Rocznik Andragogiczny, 2007.
 • Przybylska E. (2014). Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości. Przegląd Pedagogiczny, 2, 28-39.
 • Rader H.B. (2002). Information literacy 1973-2002: A selected literature review. Library Trends, 51, 242-259.
 • Roos A. (2015). Medical scientists’ information practices in the research work context. Health Information & Libraries Journal, 32(1), 23-36.
 • Scribner S. (1984). Literacy in Three Metaphors. American Journal of Education, 93(21).
 • Siatkowski A. (2014). Kompetencje obywatelskie a aktywność w sferze publicznej. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Simmons M.H. (2005). Librarians as disciplinary discourse mediators: Using genre theory to move toward critical information literacy. Libraries and the Academy, 5(3), 297-311.
 • Talja S. (2002). Information sharing in academic communities: Types and levels of collaboration in information seeking and use. New Review of Information Behavior Research, 3, 143-159.
 • Talja S. (2006). The Domain Analytic Approach to Scholars’ Information Practices. W: K. E. Fisher i in. (red.), Theories of Information Behavior. Medford, NJ: American Society for Information Science and Technology.
 • Tewell E. (2009). A decade of critical information literacy: A review of the literature. Communications in Information Literacy, 43(2), 208-230.
 • Tuominen K., Savolainen R. i Talja S. (2005). Information Literacy as a Sociotechnical Practice. The Library Quarterly, 75(3), 329-345.
 • Webber S. i Johnston B. (2000). Conceptions of information literacy: New perspectives and implications. Journal of Information Science, 26(6), 381-397.
 • Weiner S.A. (2012). Institutionalizing Information Literacy. The Journal of Academic Librarianship, 38(5), 287-293.
 • Wilson T. i Maceviciute E. (2013). Effective Use of Repositories: A Case for Information Literacy Development? W: S. Kurbanoğlu i in. (red.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice: Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer.
 • Zurkowski P. (1974). The information service environment: relationships and priorities. Washington, DC: National Commission on Libraries and Information Science.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f83aa100-4904-4b3a-adfe-5158e1534935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.