PL EN


2016 | 18/2 | 223-233
Article title

Polsko-rosyjskie kontakty filmowe

Content
Title variants
EN
POLISH-RUSSIAN FILM RELATIONS
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
Polish-Russian film relations have a long history. However, they have strongly intensified for the last decade, largely due to political changes. This paper provides an overview of the most representative projects promoting the film industries of the two countries organised both in Poland and in Russia, such as the Sputnik Russian Film Festival in Poland and the Wisła Polish Film Festival in Russia. It also presents the most important joint cinema projects, including Polish-Russian co-productions, Polish films with Russian actors and Russian films with Polish actors.
Year
Issue
Pages
223-233
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, momar@kul.pl
References
 • Brzezińska Marta. 2015. Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu Rosja-Polska. Nowe spojrzenie. „Acta Polono-Ruthenica” nr 20: 17-23.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej. 2012. Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań. Oprac. Omyła-Rudzka M. Warszawa.
 • Chosiński Sebastian. East Side Story: Deląg – naczelny rosyjski łamacz serc niewieścich. W: http://esensja.pl/film/recenzje/tekst.html?id=14502 [Dostęp 15 VI 2016].
 • Cybulski Marcin. 2013. ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO.
 • Kozak-Solarz Joanna. 2015. Festiwal filmów rosyjskich „Sputnik” i Festiwal Filmów Polskich „Wisła” dialogiem kultur Polski i Rosji. W: Przestrzeń kulturowa Słowian. Red. Lenart A. i Sidor M. Lublin: Wydawnictwo KUL: 289 -299.
 • Radzik Ryszard. 2012. Białorusini. Między Wschodem a Zachodem, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Szymczak Grzegorz. 2012. Nowe kino rosyjskie w Polsce: przypadek Aleksieja Bałabanowa. „Przegląd Rusycystyczny” nr 1/2: 236-247.
 • Szczerba Jacek. Polacy ciągną na Moskwę. W: http://wyborcza.pl/1,90539, 14028982,Polacy_ciagna_na_Moskwe.html [Dostęp 7-13 VI 2013].
 • www.nowyfolder.com [Dostęp 20 IX 2016].
 • www.nowy.folder.com [Dostęp 20 IX 2016].
 • www.sputnikfestiwal.pl/2015/statystyki [Dostęp 17 VI 2016 ].
 • www.festiwalwisla.pl [Dostęp 18 VI 2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f83c283c-6f7f-477f-b037-3f83ff7d9208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.