PL EN


2018 | 3(45) | 60-72
Article title

Development of internal audit systems in Polish university hospitals

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objectives: The purpose of this article is to discuss the regulations on and the functioning principles for internal audits in the Polish health care system. Additionally, this study presents selected results of empirical research with regard to the effectiveness of internal audits in university hospitals. Research Design & Methods: To determine the research problems related to the functioning of the internal audit systems in selected university hospitals the authors analysed specialist literature and reviewed earlier studies addressing this question. On the basis of the analysis of such literature and applicable legislation the authors prepared an anonymous questionnaire and distributed it among internal auditors from a number of university hospitals in the voivodship (region) of Western Pomerania, including the city of Szczecin, and in the city of Poznań. Findings: This paper discusses the legal basis and functioning principles for internal audits in the Polish health care sector. On the basis of a pilot survey study carried out in selected university hospitals in Poland the authors evaluated internal audit efficiency. This study has shown that the perception of the auditor’s role and auditing efficiency varies significantly in comparable institutions. These conclusions should be considered as an inspiration for more advanced studies. Implications / Recommendations: The constantly growing scope of health care institutions bound by the internal audit obligations shows that such audits are indeed necessary and demonstrates the efficiency of internal audits in the public sector. Contribution / Value Added: The authors point to potential further research on internal audit efficiency in the Polish health care system.
Contributors
 • Faculty of Management, Poznań University of Economics and Business
author
 • Faculty of Economic Sciences Koszalin University of Technology
References
 • Bartoszewicz, A. & Lelusz, H. (2010). Audyt wewnętrzny w samorządzie gminnym w świetle nowych regulacji prawnych – wybrane problemy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 43–54.
 • Buchelt, B. (2010). Perspective of personel function development in Polish hospitals. In J. Stępniewski, M. Bugdol (Eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals (pp. 151–159). Kraków: Jagiellonian
 • University Press.
 • Bugdol, M. (2010). Zarządzanie jakością w placówkach ochrony zdrowia. In J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (Eds.), Innowacje organizacyjne w szpitalach (pp. 438–475). Warszawa: ABC, Wolters Kluwer Business.
 • Chluska, J. (2008). Hospital accountancy and transition processes of Polish health care. Transformations in Business & Economics, 7(2), 154–170.
 • Code of Ethics (2006). Komunikat Nr 16 MF z 18 lipca 2006 r. Dz. Urz. MF Nr 9 poz. 70.
 • Dąbrowska, E. (2010). Audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej procesem oceny jakości systemu oraz jakości usług. Pielęgniarstwo Polskie, 1(35), 25–27.
 • Dudek, M. & Szczepankiewicz, E.I. (2009). Księga Procedur Audytu Wewnętrznego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 16, 37–47. http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-37.pdf [access: 12.12.2017].
 • Foremna-Pilarska, M. (2015). Rola audytora wewnętrznego w badaniu due diligence w Regionalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Białogardzie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 51–60.
 • Internal auditing standards (2016). Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. Dz. Urz. Min. Fin. 2016 r. poz. 28. ISACA Standards, www.isaca.org.pl [access: 12.02.2018].
 • Jarzębińska, M. (2010). Audyt rentowności usług medycznych. In J. Przybylska (Ed.), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym (pp. 133–152). Warszawa: CeDeWu.
 • Jaworzyńska, M. (2010). The use of cost accounting systems in health care units in the Lublin area. In J. Stępniewski, M. Bugdol (Eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals (pp. 47–52). Kraków:
 • Jagiellonian University Press.
 • Karczewska, J., Michniewicz, M., Mizerski, A., Rafajeński, A. & Wilkosz, Ł. (2016). Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych. ISACA, www.isaca.org.pl [access: 28.10.2017].
 • Kęsy, M. (2010). Interpersonal and intergroup communication process in the hospitals. In J. Stępniewski, M. Bugdol (Eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals (pp. 159–169). Kraków: Jagiellonian
 • University Press.
 • Kister, A. (2010). Cost accounting and its role in the management of a hospital. In J. Stępniewski, M. Bugdol (Eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals (pp. 32–40). Kraków: Jagiellonian University
 • Press.
 • Klich, J. (2010). Innovations in hospitals. In J. Stępniewski, M. Bugdol (Eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals (pp. 75–84). Kraków: Jagiellonian University Press.
 • Korendowicz, J. (2010). Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające zarządzanie szpitalem. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 193–202.
 • Kotarski, D. (2014). Organizacja kontroli zarządczej w ministerstwie zdrowia. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 77–85.
 • Kotarski, D. (2015). Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 197–207.
 • Management Control Standards (2009). Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84.
 • Mazur, I. (2010). The aspect of resources in activity based costing for hospital management purpose. In J. Stępniewski, M. Bugdol (Eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals (pp. 41–47). Kraków: Jagiellonian University Press.
 • Medical Activity Act (2016). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2016 r. o działalności leczniczej, Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.
 • Mituś, A. (2017). Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarządzanie Publiczne, 3(41), 68–82, https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.05.
 • Pawełczyk, M. (2012). Odpady medyczne jako przedmiot audytu wewnętrznego w szpitalu. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 379–390.
 • Piotrowicz, A. (2010). Functioning of hospitals after commercialization. In J. Stępniewski, M. Bugdol (Eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals (pp. 133–141). Kraków: Jagiellonian University Press.
 • PSZ System (2017). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 1163. Public Finance Act (2017). Dz. U. 2017 r., poz. 60, 191, 659 ze zm.
 • Regulation of the Council of Ministers (2012). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012, poz. 526.
 • Regulation of the Minister of Finance (2009). Dz.U. 2009, Nr 226, poz. 1826.
 • Regulation of the Minister of Finance (2016). Dz.U. 2016, poz. 782.
 • Regulation of the Minister of Finance (2018). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. Dz. U. 2018 r., poz. 506.
 • Sojka, K. (2017). Analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(87), Part 1, 197–204.
 • Sułkiewicz, M. & Szomański, B. (2010). Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia nowe wyzwania nadchodzącej dekady. In R. Lewandowski, R. Walkowiak (Eds.), Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. Problemy zarządzania (pp. 229–242). Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego.
 • Szczepankiewicz, E.I, & Dudek, M. (2010). Organizacja i zadania komitetów audytu w sektorze finansów publicznych i w jednostkach zainteresowania publicznego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia,
 • 30, 149–160, http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2010/frfu-nr-30-2010 [access: 12.02.2017].
 • Szczepankiewicz, E.I. & Młodzik. E. (2016). Doskonalenie jakości samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6/1(84), 139–150, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-139.pdf [access: 12.12.2017].
 • Szczepankiewicz, E.I. & Wojciechowska, P. (2015). Pomiar i metody zarządzania ryzykiem przy realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, Part 2, 461–475, doi: 10.18276/frfu.2015.76/2-34.
 • Szczepankiewicz, E.I. & Wójtowicz, A. (2015). Model rejestru ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, Part 2, 219–239, doi: 10.18276/frfu.2015.762-18.
 • Szczepankiewicz, E.I. (2010a). The role of internal audit in hospitals. In J. Stępniewski, M. Bugdol (Eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals (pp. 52–60).
 • Szczepankiewicz, E.I. (2010b). Internal audit as a management improvement tool in the healthcare sector units. Polish Annals of Medicine, 17(1), 136–148. https://doi.org/10.1016/S1230-8013(10)70015-1 [access: 12.02.2017].
 • Szczepankiewicz, E.I. (2010c). Doskonalenie jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze ochrony zdrowia – wstępne studium analityczne zmian w regulacjach formalnych w latach 2002–2010. In R. Lewandowski, R. Walkowiak (Eds.), Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. Problemy zarządzania (pp. 243–257). Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego.
 • Szczepankiewicz, E.I. (2011a). Charakterystyka audytu wewnętrznego w szpitalach. In: J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (Eds.), Innowacje organizacyjne w szpitalach (pp. 301–314). Warszawa: ABC, Wolters Kluwer Business.
 • Szczepankiewicz, E.I. (2011b). Selected issues in effective implementation of the integrated risk management system in an organization. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 49, 153–162, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/49-2011/FRFU-49-153.pdf [access: 12.12.2017].
 • Szczepankiewicz, E.I. (2011c). Implementation of management control standards in local government entities (bodies), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48, 247–258.
 • Szczepankiewicz, E.I. (2017). Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(87/1): 111–120.
 • Szczepankiewicz, E.I. & Dudek M. (2008). Karta audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 12, 359–376.
 • Szewieczek, A. & Tkacz-Wolny, K. (2016). Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6/1 (84), 70–90.
 • University Education Law Act (2016), Dz.U. 2016 poz. 1842 ze zm.
 • Warowny, P.G. (2014). Analiza porównawcza możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel oraz dedykowanego systemu informatycznego do odwzorowania obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych na potrzeby kontroli zarządczej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 245–257.
 • Wolniak, R. (2010). Doskonalenie jakości w szpitalu przy wykorzystaniu metody QFD. In J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (Eds.), Innowacje organizacyjne w szpitalach (pp. 519–537). Warszawa: ABC, Wolters Kluwer Business.
 • Wyniki kontroli „Funkcjonowanie szpitali klinicznych” (2014). Warszawa: NIK Departament Zdrowia.
 • Zaleska, B. (2011). Analiza ryzyka działalności gminy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 253–263.
 • Zaleska, B. (2015). Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 89–98.
 • Zaleska, B. (2017a). Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(87), 165–174.
 • Zaleska, B. (2017b). Audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawcę w jednostce samorządu terytorialnego (studium przypadku). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(2,3), 262–271.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f83dc5e6-4330-4413-be4b-f60a78a047b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.