Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/4 |

Article title

Co znaczy straszyć? Próba analizy semantycznej

Title variants

EN
What does straszyć (to scare) mean? A sematic analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza semantyczna pojęcia straszenia. Na początku tekstu zostały wyodrębnione jednostki leksykalne zawierające czasownik straszyć: ktoś/coś straszy czymś, coś straszy gdzieś I, coś straszy gdzieś II, ktoś straszy kogoś czymś oraz ktoś straszy kogoś, że_. Następnie omówiono dwie z nich – ktoś straszy kogoś czymś i ktoś straszy kogoś, że_. Analiza wykazała, że opisują one wywoływanie dwóch różnych rodzajów strachu – uczucie zagrożenia oraz myśl o tym, że może się stać coś złego. Co więcej, okazało się, że pomimo obecności czasownika grozić w definicjach słownikowych wyrażenia straszyć, jednostki ktoś straszy kogoś, że_ i ktoś grozi komuś, że_ nie występują w relacji synonimii, ale hiponimii, przy czym to straszenie jest pojęciem szerszym. Rozważania zostały podsumowane próbą zdefiniowania badanych ciągów.
EN
The predominant goal of this article is to offer a semantic analysis of the concept of frightening/scaring. To begin with, lexical units incorporating the verb straszyć are distinguished and listed as follows: ktoś/coś straszy czymś, coś straszy gdzieś I, coś straszy gdzieś II, ktoś straszy kogoś czymś and ktoś straszy kogoś, że_. Afterwards, two of the selected units are discussed in detail, namely – ktoś straszy kogoś czymś and ktoś straszy kogoś, że_. The conducted analysis has shown that they describe two different types of fear – the literal feeling of being in danger, as well as the thought that something bad may happen. Furthermore, it has been discovered that despite the presence of the verb grozić (threaten) in a dictionary definition of the verb straszyć (scare), phrases ktoś straszy kogoś, że_ and ktoś grozi komuś, że_ are not synonymous but rather hyponymous in nature. The aforementioned considerations are followed by an attempt to define the examined sequences.

Year

Issue

Physical description

Contributors

  • Instytut Polonistyki i Logopedii Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f83e1969-ad5c-4898-a095-b4e47be4e8c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.