PL EN


2007 | 2(2007) | 187-198
Article title

Wzmacnianie inteligencji emocjonalnej u kobiet poszukujących pracy oraz planujących założenie własnej działalności gospodarczej

Authors
Content
Title variants
EN
Strengthening the Emotional Intelligence of Women Seeking Work and Planning to Set up their Own Business
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano wybraną literaturę polską i anglojęzyczną na temat bezrobocia. Pokazano, jakie są społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki tego procesu. Główny nacisk położono na sytuację kobiet bezrobotnych, które utraciły pracę. Pokazano też ich zachowania po utracie pracy. Ponieważ to właśnie na kobietach bezrobotnych w wielu przypadkach spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi i uczestniczenie w zaspakajaniu ich potrzeb, one najdotkliwiej przeżywają obniżenie się poziomu życia rodziny. Trudniej jest im znaleźć pracę przynoszącą odpowiedni dochód i zapewniającą satysfakcję zawodową. Taką właśnie szansę stwarzają szkolenia finansowane przez Unię Europejską. W jednym z takich programów kobiety bezrobotne mają szansę zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz mogą założyć własną działalność gospodarczą. Cykl szkolenia w programie obejmuje nabycie umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów kosmetycznych, opanowanie podstawowych mechanizmów małej przedsiębiorczości oraz zdobycie wiedzy psychologicznej na temat tego, jak profesjonalnie świadczyć usługi swoimi przyszłym klientom. Temu właśnie problemowi poświęcone jest szkolenie psychologiczne, aby nauczyć się różnorodnych umiejętności związanych z kompetencjami osobistymi i społecznymi. Program ten przedstawiono w końcowej części tekstu.
EN
The article analyzes the Polish and English language literature on unemployment, indicating to numerous social, psychological and health aftereffects. The unemployed women situation and different results have been stressed, here. Also, it has been shown the activities of unemployed female persons, who after the loss of job try to help somehow the worsening of their family standards of life and cope with the psychological problems. Since the unemployed women, in many cases take responsibility for rearing their children and satisfying their needs and wants, they themselves painfully react to the lowering of life level standards. They encounter numerous difficulties while searching satisfactory jobs. So the positive chance has been created by the trainings financed by the European Community social projects. One of the them is built for unemployed female persons. They can acquire professional skills in beauty shop practices and start their own business. The cycle of training embraces skills in cosmetics, working on entrepreneurial skills and acquisition of psychological knowledge on how to sell services for their future clients. The project has been presented in the final part of the present article
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f840bdb6-25c9-4ea1-9d3e-62e4957034ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.