PL EN


2016 | 18 | 136-148
Article title

Koncepcja venture management w kontekście inwestowania środków pieniężnych w Rosji

Authors
Content
Title variants
EN
The venture management concept and the capital investment in Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wykazanie, że koncepcja venture management jest istotnym elementem strategii inwestowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe emitowane przez małe, lecz prężne przedsiębiorstwa, których wzrost wartości pozwala na uzyskanie wysokich oczekiwanych stóp zwrotu. Ponadto zaprezentowano w niej podstawy koncepcji oraz pokazano, iż Rosja, kraj nie będący przedmiotem zbyt wielu raportów poświęconych ocenie atrakcyjności inwestycyjnej państw, może być miejscem lokowania kapitału we wspomniane wyżej rodzaje firm.
EN
The aim of the paper is to draw attention to the concept of venture management as an essential part of the strategy of investing in financial instruments issued by small but thriving companies, whose economic growth could allow to achieve high returns. In addition, the paper presents the basics of this concept and shows that Russi
Year
Volume
18
Pages
136-148
Physical description
Contributors
References
  • Haugen R. A., 2001, Modern Investment Theory, Fifth Edition, Prentice Hall, London.
  • Markowitz H., 1952, Portfolio Selection, “The Journal of Finance”, Vol. 7, No. 1, s. 77-91.
  • Meer-Kooistraa J. van der, Kamminga P. E., 2015, Joint venture dynamics: The effects of decisions made within a parent company and the role of joint venture management control, Management Accounting Research, No. 26, s. 23–39.
  • Nathusius K., 1979, Venture management – Ein Instrument zur innovativen Unternehmensentwicklung, Wyd. Duncker&Humblot, Berlin.
  • Reilly F. K., Brown K. C., 2001, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Tom I, Wyd. PWE, Warszawa.
  • Servatius H.-G., 1988, New Venture Management-Erfolgreiche Lösung von Innovationsproblemen für Technologie-Unternehmen, Gabler Verlag, Wiesbaden.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8418f09-8693-400e-b4cb-683cbbd570c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.