PL EN


2017 | 475 | 368-379
Article title

Pracujący w sektorze usług w gospodarce opartej na wiedzy – zmiany strukturalne

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zidentyfikowanie kierunku i dynamiki zmian zachodzących w wewnętrznej strukturze sektora usług w związku z przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy. Opracowanie składa się z dwóch części. W części pierwszej wyjaśniono zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce i w sektorze usług wraz z przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy. W części drugiej przedstawiono analizę porównawczą struktury pracujących w sektorze usług w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2008-2015. W zmianach zachodzących w wewnętrznej strukturze sektora usług zidentyfikowano uniwersalne trendy charakterystyczne dla gospodarek „zbliżających się” do gospodarki opartej na wiedzy. Kraje wykazujące zaawansowanie w zbliżaniu do gospodarki opartej na wiedzy charakteryzują się dobrze rozwiniętymi działalnościami usługowymi opartymi na wiedzy. Sektor usług podlega ciągłym wewnętrznym przemianom i nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarkach nie jest jeszcze ostatecznie ukształtowany.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8428d22-3e2d-4e42-bdaf-7f13cea780aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.