PL EN


2015 | 6 | 1 | 65-70
Article title

Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjum

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Self-learning of Teachers and Students in Technical Classes in Middle School
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
65-70
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Projekt (2010), http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=394&Itemid=1015 (15.04.2015).
  • Płocka J. (2008): Sekrety samokształcenia. Jak łatwo i przyjemnie zdobywać wiedzę niezbędną do odnoszenia sukcesów?, Gliwice.
  • Półturzycki J. (2002): Dydaktyka dla nauczycieli, Płock.
  • Grow G.O. (1991): Review of „Teaching Learners To Be Self-Directed”, „Adult Education Quarterly” vol. 41, no. 3.
  • Raport (2010): Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego, POKL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.1, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2012 r., poz. 977).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f844b2ea-b0b1-4357-8e17-b21f8e910e00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.