PL EN


2014 | 12 | 57-71
Article title

Modele wiejsko-prowincjonalnej arkadii i jej funkcje we współczesnej polskiej powieści dla kobiet

Content
Title variants
EN
Visions and functions of rustic-provincial Arcadias in the contemporary Polish novel for women
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Polish popular novel for women, which has had its heyday since 1989, serves two main functions: it is intended to entertain and to give comfort (therapeutic function). These commercial novels are written by women, for women and about women with a view to providing consolation and to making readers feel immersed (at least in the course of reading) in a better world. Most of such novels typically feature female pro-tagonists, who, having found themselves at a crossroads, decide to leave the big cities and retreat to the countryside or suburban areas, where they can connect with nature and create their private asylums, or their own Arcadias. As I demonstrate in my analysis, their Arcadias may be either purely symbolic (Katarzyna Grochola) or created both to portray idyllic spaces (Małgorzata Kalicińska) and to highlight and praise their regional character (Katarzyna Enerlich). Against this main tendency, there are examples of anti-Arcadias (e.g., Prowincja by Barbara Kosmowska), which naturally complement the positive renditions of the myth. Remarkably, however, the above mentioned novelists in essence do not aim at resolving any existential dilemmas, but instead seek to compose well-constructed stories that would meet up their target readers’ expectations. In this context, it seems justified to argue that it is mainly for commercial reasons that the Arcadian myth is so frequently invoked and recycled in the Polish popular novel for women: escapist novels are simply more likely to sell well, as evidenced by the tremendous popularity of Harlequin novels.
Year
Issue
12
Pages
57-71
Physical description
artykuł naukowy
Dates
published
2014-11-03
Contributors
References
 • Bielas K., Kobiece pióro. „Wysokie Obcasy”, 3.08.2006
 • Budrowska K., Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989. Bia-łystok 2000
 • Czapliński P., Kobiety i duch tożsamości. W: idem, Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym. Kraków 2004
 • Darska B., Gdzie artyści, gdzie pop. „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 20
 • Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideolo-gią, tłum. J. Ugniewska. Kraków 2008
 • Enerlich K., Prowincja pełna gwiazd. Warszawa 2010
 • Grochola K., Nigdy w życiu. Warszawa 2001
 • Grzelińska S., Harlequiny i ogórkowa według Kalicińskiej. www.wrzesnia.powiat.pl/
 • aktualnosci/harlequiny-i-ogorkowa-wedlug-kalicinskiej.html (8.07.2011).
 • Kalicińska M., Dom nad rozlewiskiem. Poznań 2006
 • Kobiety potrzebują ciepłych książek i mądrych mężczyzn. „Forum mieszkańców Tłuszcza i okolic” 2011, nr 45 (kwiecień)
 • Kosmowska B., Prowincja. Poznań 2002
 • Martuszewska A., Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu 1876-1895. Gdańsk 1977
 • Olejniczak J., Arkadia i małe ojczyzny: Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz. Kraków 1992
 • Przybylski R., Et in Arcadia ego. Essej o tęsknotach poetów. Warszawa 1968
 • Siostry i ich Kopciuszek, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska. Gdynia 2002
 • Siwiec-Kurczab B., Funkcje książki w procesie twórczego czytania. „Biuletyn Informa-cyjny” 2001, nr 2
 • Sobolewska J., Plaster z czytadła. „Polityka” 2009, nr 28
 • Straus G., Wolff K., Czytać, nie czytać... Kupować, nie kupować… Sytuacja książki
 • w społeczeństwie polskim w 1998 r. Warszawa 2002
 • Straus G., Wolff K., Czytanie i kupowanie książek w Polsce w 1994 r. (raport z badań). Warszawa 1996
 • Straus G., Wolff K., Polacy i książki. Społeczna sytuacja książki w Polsce w 1992 r. War-szawa 1996
 • Szacki J., Utopie. Warszawa 1968
 • Szyszkowska E.M., Odmiany uczuć. Popularny romans kieszonkowy w Polsce 1990-
 • -2000. Warszawa 2004
 • Wodecka D., Najpopularniejsze w Polsce. Wywiad z Katarzyną Grocholą. „Gazeta Wy-borcza” 2014, nr 107
 • Zatońska B., Marzenia się spełniają, www.tvp.info/748902/opinie/wywiady/marzenia-sie-spelniaja/ (15.07.2009)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4721
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f84b103c-9d7a-41cb-8e2a-2aec0c0252c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.