PL EN


2010 | 86 | 65-79
Article title

Motywowanie pracowników w świetle badań empirycznych

Authors
Title variants
EN
Motivation of Employees in Empirical Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki wykorzystania materialnych narzędzi motywowania pracowników we współczesnych systemach motywowania. W świetle badań empirycznych motywowanie materialne jest zarówno najczęściej stosowanym, jak i najbardziej preferowanym sposobem aktywizacji pracowników. Dążenie do maksymalizacji zarobków jest trwałym zjawiskiem w warunkach rosnących kosztów utrzymania, a oczekiwania w stosunku do zarobków rosną w miarę wzrostu kompetencji, dlatego zwiększanie motywacyjnego oddziaływania narzędzi materialnych stanowi istotny instrument kształtowania pożądanych postaw i zachowań pracowników. Mimo to w praktyce skuteczność motywowania materialnego jest ograniczona z powodu niskiej atrakcyjności narzędzi motywowania.
EN
The article presents the aspects of current employees motivation by material tools. Material motivation is crucial method which influences the workers' behaviour. Empirical research shows that such method is not only the most frequently used but also the most preferable way of employees activating. People usually aspire to maximization their earnings because of the increase of live-cost. However, in practice the effectiveness of material motivation may be limited because of low attractiveness of salaries.
Contributors
author
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Bohdziewicz P., Preferowane wartości kadry kierowniczej, [w:] S. Borkowska (red.), Gospodarowanie pracą, UŁ, Łódź 2001.
 • 2. Borkowska S. (red.), Strategie wynagrodzeń, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • 3. Borkowska S., Jak wynagradzać?, IOPM, Warszawa 1992.
 • 4. Borkowska S., Pakietowe systemy wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 2000.
 • 5. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
 • 6. Borkowska S., Wynagradzanie wyższej kadry kierowniczej [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Perspektywy badawcze i praktyka, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 7. Borkowska S., Zarządzanie partnerskie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 2.
 • 8. Fidzińska N., Rosa M., Płacowe menu czyli kafeteryjne systemy wynagrodzeń (1), "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 16.
 • 9. Hackman J.R., Work Design, [w:] J.R. Hackman, L.L. Suttle (red.), Improving Life at Work, Goodyear, Santa Monica, 1977.
 • 10. Hulin Ch.L., Blood M.R, Powiększenie zakresu obowiązków, różnice indywidualne i reakcje pracownika, [w:] W.E. Scott, L.L. Cummings (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, t.1, PWN, Warszawa 1983.
 • 11. Jacukowicz Z., Pozapłacowa motywacja materialna, [w:] S. Borkowska (red.), Gospodarowanie pracą, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
 • 12. Jędrzejczak J., Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń, ODDK, Gdańsk 2000.
 • 13. Kaczmarzyk J., Motywowanie kadry menedżerskiej jako determinanta efektywności pracy kadry menedżerskiej, Wydawnictwo Promotor, Warszawa 2006.
 • 14. Karaś R., Szambelańczyk J., Elastyczne pakiety świadczeń pracowniczych, [w:] S. Borkowska, M. Juchnowicz, Efektywne systemy wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 1999.
 • 15. Kowalczyk R., Motywacyjna funkcja wynagrodzeń, www.finanse.info.pl/artykuły, 24.11.2004.
 • 16. Kozioł L., Motywacja do pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • 17. Makowski Z. (red.) Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 • 18. Milkovich G.T., Newnan J.M., Compensation, BPI IRWIN, Boston 1990.
 • 19. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy, Poltext, Warszawa 2003.
 • 20. Piotrkowski K., Organizacja i zarządzanie, ALMAMER, Warszawa 2006.
 • 21. Porębska J., Kafeteryjny system wynagrodzeń, "Gazeta Prawna" Nr 79/2002.
 • 22. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 • 23. Sankowski P., Motywacyjny system wynagradzania, www.twoja-firma.pl, 26.04.2008.
 • 24. Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych, www.wynagrodzenia.pl, 07.05.2008.
 • 25. Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • 26. Sikora J., Motywowanie pracowników, OPO, Bydgoszcz 2000, Zeszyt Nr 169/2000.
 • 27. Sikorki Cz., Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
 • 28. Stachowska S., Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Toruń 2007.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f86253c3-b227-4c8b-bcac-fd7f17fa600f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.