Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 28-39

Article title

Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości

Authors

Content

Title variants

EN
Literacy and basic education of adults as a challenge in contemporary times

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka podejmuje kwestię analfabetyzmu funkcjonalnego w wysoko uprzemysłowionych krajach bogatego Zachodu. W nawiązaniu do najnowszych badań empirycznych przeprowadzonych w Anglii, Francji i Niemczech pokazuje skalę zjawiska. Wymusza ono działania ze strony polityki i systemów oświatowych. Międzynarodowe gremia ekspertów pracują nad kwestiami terminologicznymi. Pojawiają się również nowe koncepcje pracy alfabetyzacyjnej, które podkreślają aspekty psycholingwistyczne i społeczny wymiar piśmienności. Piśmienność jest w nich rozumiana jako praktyka społeczna, na której kształt wpływ wywierają przede wszystkim środowisko życia człowieka, jego biografia, wykształcenie, potrzeby i aspiracje. Z pewnością piśmienność nie ogranicza się do techniki opanowania pisma.

Year

Issue

2

Pages

28-39

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Barton D., Hamilton M. (1998). Local literacies: reading and writing in one community. London: Routledge.
 • Doberer-Bey A., Netzer M. (2012). Alphabetisierung und Basisbildung in Österreich. Report Zeitschrift für Weiterbildungsforschung 1.
 • Godlewski G. (2010). Antropologia pisma: nowe obszary. W: Ph. Artières, P. Rodak, Antropologia pisma. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Grotllüschen A., Riekmann W. (red.) (2012). Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Ergebnisse der ersten leo. – Level – One Studie. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.
 • Howard U. (2007). Wissenschaftliche Forschung zur Alphabetisierung und Grundbildung. W: F. Knabe (red.). Wissenschaft und Praxis in der Alphabetisierung und Grundbildung. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.
 • Jeantheau J.-P. (2007). Low levels of literacy in France. First results from iQv survey 2004/05 – focus on the ANLCI module. W: F. Knabe (red.), Wissenschaft und Praxis der Alphabetisierung und Grundbildung, Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.
 • OECD (2013). Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult Skills. Paris.
 • Sparks B., Peterson E. A. (2000). Adult basic education and the crisis of accountability, W: A. L. Wilson (red.), Handbook of Adult and Continuing Education. Jossey Bass, A. Wiley Company, San Francisco.
 • Street B. (1985). Literacy in Theory and Practice. Cambridge: University Press.
 • Tröster M. (2000). Grundbildung – Begriffe, Fakten, Orientierungen. W: M. Tröster (red.), Spannungsfeld Grundbildung. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
 • UNESCO institute for Lifelong Learning (2013). The second Global Report on Adult Learning and Education. Rethinking Literacy, Hamburg.
 • Zeuner Ch., Pabst A. (2011). Lesen und Schreiben eröffnen eine neue Welt. Literalität alssoziale Praxis – Eine etnographische Studie. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f863d4d1-fd18-4c29-b323-d867ad1a7e89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.