PL EN


2015 | 228 | 49-60
Article title

Korporacje transnarodowe w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Transnational corporations in the research and development activity of the business in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
niniejszym opracowaniu Autorka podjęła próbę ustalenia znaczenia korporacji transnarodowych w działalności badawczo-rozwojowej sfery biznesu w Polsce. Najistotniejsze analizy odnoszą się do struktury biznesowych B+R z podkreśleniem zaangażowania KTN w tworzenie wiedzy i technologii w Polsce, uwzględniając także dane sektorowe. Analizy pokazują niewielki postęp w biznesowych B+R w Polsce, który jednak opiera się głównie na filiach zagranicznych korporacji, podczas gdy rodzime firmy pozostają relatywnie bierne w tej materii.
EN
In these article the Author aims to indentify the role of the R&D investments of the transnational corporations in Poland, starting from quantifying the deficit in the business expenditures on R&D. The most important analyses refer to the problem of the structure of BERD, particularly the engagement of TNCs in creating the knowledge and technology, also including data on sectors engagement. The analyses show a little progress in BERD structure, but these situation bases generally on the foreign multinationals R&D activity while the domestic enterprises are still relatively passive.
Year
Volume
228
Pages
49-60
Physical description
Contributors
author
References
 • Baczko T., Puchała-Krzywina E., Szyl M., Paczkowski T. (2013), Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa.
 • European Commission (2012a), The 2012 EU Survey on R&D Investment Business Trends, European Communities, Luxembourg.
 • European Commission (2012b), Innovation Union Scoreboard 2011, European Union, Brussels.
 • European Commission (2014), Innovation Union Scoreboard 2014, European Union, Brussels.
 • Eurostat (2012), Europe 2020 Strategy – Towards a Smarter, Greener and More Inclusive EU Economy? “Statistics in Focus”, No 39.
 • Eurostat (2013), Science, Technology and Innovation in Europe. 2013 Edition, European Union, Luxembourg.
 • GUS (2013), Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r., GUS, Warszawa.
 • Kozioł-Nadolna K. (2013), Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • KPMG (2013), Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020, KPMG.
 • Narula R., Zanfei A. (2013), Globalization of Innovation: The Role of Multinational Enterprises, Oxford University Press, Oxford.
 • OECD (2008), The Internationalisation of Business R&D, Evidence, Impacts and Implications, OECD, Paris.
 • OECD (2011), Attractiveness for Innovation: Location Factors for International Investment, OECD, Paris.
 • OECD (2013), Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, OECD, Paris.
 • OECD (2014a), Main Science and Technology Indicators, baza danych, http://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/data (dostęp: 07.09.2014).
 • OECD (2014b), Main Science and Technology Indicators, Vol. 2013/2, OECD, Paris.
 • OECD (2014c), Measuring the Globalisation, http://stats.oecd.org (dostęp: 10.09.2014).
 • PAIIZ (2012), Rynek B+R w Polsce, PAIIZ, Warszawa.
 • UNCTAD (2011), Foreign Direct Investment, the Transfer and Diffusion of Technology, and Sustainable Development, UNCTAD, Geneva.
 • [www 1] http://www.paiz.gov.pl/sektory/badawczo_rozwojowy# (dostęp: 15.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f876f98c-e7e4-438e-a99c-b8a2d2b2dab6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.