PL EN


2015 | 36 | 89-102
Article title

Elity polskie w Londynie po II wojnie światowej

Title variants
EN
Polish Elites in London after the Second World War
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the process of developing a strong and well-organized Polish diaspora in the United Kingdom. The mass influx of Poles to the British Isles took place during the Second World War and was connected with the activities of the Government of the Republic of Poland in exile and with the Polish Armed Forces in the West. The Sovietization of Poland and the change of its borders caused that about 500,000 Poles remained in the West after the war. The largest concentration of Polish expatriates was the United Kingdom. The political and intellectual nature of this emigration and its location in London and some major British cities have caused it to become a catalyst for the explosion of numerous Polish organizations, associations, educational and cultural institutions, parishes, schools and the press. The article's author offers a detailed analysis of the examples of the intellectual activity of Polish emigrants in Great Britain.
PL
Artykuł omawia proces powstawania silnej i dobrze zorganizowanej polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii. Masowy napływ Polaków na Wyspy Brytyjskie miał miejsce podczas drugiej wojny światowej i związany był z działalnością Rządu RP na uchodźstwie oraz z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Sowietyzacja Polski i zmiana granic Rzeczypospolitej spowodowała, iż około 500 tysięcy Polaków pozostało po wojnie na Zachodzie. Największym skupiskiem emigrantów polskich było Zjednoczone Królestwo. Polityczny i inteligencki charakter tej emigracji oraz jej lokalizacja w Londynie i kilku głównych miastach Wielkiej Brytanii spowodowały, że stała się ona katalizatorem eksplozji licznych polskich organizacji, stowarzyszeń, instytucji nauki i kultury, parafii, szkolnictwa oraz prasy. Autor artykułu szczegółowo prezentuje przykłady aktywności intelektualnej polskiego wychodźstwa w Wielkiej Brytanii.
Year
Volume
36
Pages
89-102
Physical description
Contributors
References
  • Radzik T., Społeczność polska w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1990, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań: PAN 1992.
  • Sołtys E., Parlament na Obczyźnie, Toronto: Canadian Polish Research Institute 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f881c565-4886-4ad0-8d4e-1f2111f49997
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.