PL EN


2015 | 1 | 19-23
Article title

Postrzeganie zdrowia jako wartości osobistej przez młodzież szkół licealnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.
 • Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote equity in health. Stockholm: Institute for Future Studies; 2007:1–67.
 • Gromulska L, Piotrowicz M, Cianciara D. Własna skuteczność w modelach zachowań zdrowotnych oraz w edukacji zdrowotnej.Prz Epidemiol 2009; 63: 427–432.
 • Woynarowska B. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. W: Woynarowska B, red. Edukacja zdrowotna. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007: 44–75
 • Woynarowska B, Mazur J. Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce: wyniki badań HBSC 2002. Zdr Publ 2004;114: 159–167.
 • Mazur J. Społeczne uwarunkowania zdrowia subiektywnego młodzieży szkolnej w wieku 11–15 lat w Polsce na tle danych europejskich. Med Wieku Rozw 2010; 14: 169–178.
 • Pearson N, Timperio A, Salmon J, et al. Family influences on children’s physical activity and fruit and vegetable consumption.Int J Behav Nutr Phys Act 2009; 16: 6–34.
 • Bauer KW, Nelson MC, Boutelle KN. Parental influences on adolescents‘ physical activity and sedentary behavior: longitudinal findings from Project EAT -II . Int J Behav Nutr Phys Act 2008; 5:12. Http://www.ijbnpa.org/content/5/1/12.
 • Hanson MD, Chen E. Socioeconomic Status and health behaviors in adolescence: a review of the literature. J Behav Med 2007;30: 263–285.
 • Prinstein MJ, Boergers J, Spirito A. Adolescents’ and Their Friends’ health risk behavior: factors that alter or add to peer influence.J Ped Psych 2001; 26(5): 287–298.
 • Buckelew SM, Adams SH, Irwin CE, et al. Increasing clinician self-efficacy for screening and counseling adolescents for risky health behaviors: results on intervention. J Adolesc Health 2008; 43: 198–200
 • Roddenberry A, Renk K. Locus of control and self-efficacy: potential mediators of stress, illness, and utilization of health services in college students. Child Psychiatry Hum Dev 2010; 41: 353–370.
 • Puchalski K. Uwarunkowania aktywności zdrowotnej w kontekście promocji zdrowia – szkic socjologicznego modelu. W: Heszen I, Życińska J, red. Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica;2008: 205–222.
 • Gromulska L, Piotrowicz M, Cianciara D. Własna skuteczność w modelach zachowań zdrowotnych oraz w edukacji zdrowotnej.Prz Epidemiol 2009; 63: 427–432.
 • Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych;2009.
 • Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa:Wydawnictwo Difin; 2011.
 • Zalewska-Meler A. (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”; 2009.
 • Ogińska-Bulik N, Gutowska-Wyka A. Spostrzegana kontrola a zwyczaje żywieniowe u nastolatek z nadwagą. Sztuka Lecz 2003; 9: 37–44.
 • Gutowska-Wyka A. Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem u chłopców z nadwagą i z wagą w normie. Sztuka Lecz 2003; 9: 45–51.
 • Bandura A, Barbaranelli C, Caprara GV, et al. Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories.Child Dev 2001; 72: 187–206.
 • Kościelak R. Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”; 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f882e100-8c6e-47e1-a01d-5646cc9c3000
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.