PL EN


Journal
2017 | 1(49) | 33-46
Article title

Luka efektywności: praktyka brytyjska a polski potencjał korzystania z oceny funkcjonowania budynku

Authors
Content
Title variants
EN
The performance gap: the UK experience and the Polish potential for using building performance evaluation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy tematyki, jakiej poświęcona była polsko-brytyjska konferencja, która odbyła się w maju 2016 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Rozważano wówczas możliwość zastosowania metodyki oceny funkcjonowania budynku (BPE) rozwiniętej w Wielkiej Brytanii do polskiego kontekstu. Artykuł został opracowany na podstawie wcześniejszych doświadczeń autora z prowadzenia rządowego programu badań BPE w Wielkiej Brytanii oraz obserwacji i prezentacji innych prelegentów, wygłoszonych podczas wyżej wymienionego spotkania. Autor wykorzystał te obserwacje i odniósł się do podstawowych i stosowanych badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii w celu dokonania pewnych porównań pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem. Porównanie takie zostało dokonane w nadziei, że podstawowe badania nad oceną funkcjonowania budynku będą mogły być przeprowadzone w przyszłości w Polsce.
EN
This paper discusses the industry driven content of the May 2016 Poland/UK bilateral conference and the potential of building performance evaluation in Poland. It is based on the author’s experience of leading a major UK government funded building performance evaluation programme and observations and presentations given at the Wrocław University of Science and Technology conference. The author has used these observations and referred to primary and secondary research carried out in the UK in order to draw some comparisons between Poland and the UK. It is hoped that primary research in to building performance evaluation can be carried out in Poland in the future.
Journal
Year
Issue
Pages
33-46
Physical description
Contributors
author
 • Ekspert BPE, Innovate UK (2011–2015), kierownik programu badawczego TSB BPE
References
 • Trends in the United Kingdom Housing Market, 2014. Office for National Statistics, 2014, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_373513.pdf [accessed: February, 2017].
 • United Kingdom housing energy fact file, HM Government, 2013, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/345141/uk_housing_fact_file_2013.pdf [accessed: November, 2016].
 • Europe’s buildings under the microscope, Buildings Performance Institute Europe (BPIE), 2011, https://europeanclimate.org/documents/LR_%20CbC_study.pdf [accessed: November, 2016].
 • The Key Energy Policy Issues for Energy Security in the UK, University of Exeter, 2011, http://geography.exeter.ac.uk/catherinemitchell/The_Key_Energy_Policy_Issues_for_Energy_Security_in_the_UK_-_Summary_Report.pdf [accessed: November, 2016].
 • European Commission Climate Action – Paris Agreement https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm [accessed: November, 2016].
 • The Barker Review of Housing Supply, HM Government, 2004, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080107210803/http://www.hm-treasury.gov.uk/consultations_and_legislation/barker/consult_barker_index.cfm [accessed: October, 2016].
 • Historic Housing and Planning Bill will transform generation rent into generation buy, Department for Communities and Local Government, https://www.gov.uk/government/news/historic-housingand-planning-bill-will-transform-generation-rent-into-generationbuy [accessed: October, 2016].
 • Fourth Carbon Budget Review: Technical report, Committee on Climate Change, 2013, https://www.theccc.org.uk/wp-content uploads/2013/12/1785b-CCC_TechRep_Singles_Book_1.pdf [accessed: November, 2016].
 • Select Committee on Environmental Audit First Report – Housing Construction, 2005, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmenvaud/135/13507.htm#a23 [accessed: November, 2016].
 • Building Information Modelling, HM Government, 2012, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34710/12-1327-building-information-modelling.pdf [accessed: November, 2016].
 • Low-carbon homes: best strategies and pitfalls, Innovate UK, 2016, https://www.gov.uk/government/publications/low-carbonhomes-best-strategies-and-pitfalls [accessed: November, 2016].
 • Presentation by Archicom/PZFD. Delivered 06-May-16 – Wrocław University of Science and Technology.
 • Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings, 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031 [accessed: April, 2017].
 • Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, 2012, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027 [accessed: April, 2017].
 • Implementing Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB) in Poland – Towards a Definition and Roadmap, 2012, http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/nZEB-Full-report-Poland.pdf [accessed: November, 2016].
 • European Commission – nearly zero-energy buildings, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearlyzero-energy-buildings [accessed: October, 2016].
 • Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), http://en.pzfd.pl [accessed: October, 2016].
 • Baborska-Narozny M., Building performance evaluation – understanding the benefits and risks for the stakeholders involved. Lessons for Poland based on the UK experience, „Architectus” 2017, Nr 1(49) [w druku].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f891f36c-9112-4026-8f8f-23f032ac2ca8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.