PL EN


2000 | 2(2) | 35-52
Article title

O możliwych interpretacja struktury polskiej przestrzeni politycznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia kilka prób interpretacji głównych wymiarów polskiej przestrzeni politycznej w świetle wybranych teorii podziałów politycznych. Po pierwsze, dwie główne osie przestrzeni politycznej, odpowiadające jednocześnie dwóm głównym osiom polskiej sceny politycznej, konfrontowane są z ogólnymi modelami Dogana oraz Kitschelta. W kolejnej części artykułu przedstawiono próbę odniesienia struktury polskiej sceny politycznej do opartego na kryteriach historycznych schematu Lipseta i Rokkana. Na zakończenie podjęto próbę interpretacji czterech wymiarów polskiej geografii wyborczej (dwóch głównych osi konfliktu politycznego, wymiaru poparcia dla mniejszości narodowych i religijnych oraz frekwencji wyborczej) jako różnych możliwych wariantów osi centrum–peryferie.
Keywords
Contributors
References
 • Bartkowski J., 1999, „Wpływ czynnika przestrzeni i odległości na zachowania wyborcze w Polsce 1990–1997”, w: J. Wiatr (red.), Przemiany polityczne lat dziewięćdziesiątych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Dogan M., 1995, „Erosion of Class Voting and of the Religious Vote in Western Europe”, International Social Science Journal, no. 146, s. 525–538.
 • Jałowiecki B., 1996, „Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja”, w: B. Jałowiecki (red.), Oblicza polskich regionów, Warszawa: EUROREG UW.
 • Kitschelt H.,1992, „The Formation of Party Systems in East Central Europe”, Politics and Society, 20(1), s. 7–15.
 • Lipset S.M., S. Rokkan, 1967, „Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments”, w: S.M. Lipset, S. Rokkan (red.), Party Systems and Voter Alignments, New York: The Free Press.
 • Reykowski J., 1994, Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN.
 • Rokkan S., 1970, Citizens, Elections, Parties, New York: McKay.
 • Sadowski A., 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok: Trans Humana.
 • Sosnowska A., 1997, „Tu, tam – pomieszanie”, Studia Socjologiczne, nr 4, s. 61–86.
 • Wellhofer E.S., 1989, „Core and Periphery: Territorial Dimensions in Politics”, Urban Studies, nr 26, s. 340–355.
 • Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Warszawa: EUROREG UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8abfa20-3be4-48f7-b06b-1186279385ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.