PL EN


2013 | 5/2013 | 127-149
Article title

Proces socjalizacji dzieci na ulicy do gangów i zorganizowanych grup przestępczych w przestrzeniach lokalnych Komunikat z badań

Content
Title variants
EN
The Socialization Process of Street Children in the Youth Gangs and Groups of Organized Crime in Local Community Preliminary Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest raportem z badań przeprowadzonych w Krakowie i Łodzi. Badania dotyczyły procesu socjalizacji dzieci na ulicy do gangów i zorganizowanych grup przestępczych w kontekście przestrzeni lokalnych. Autorka zajęła się analizą i interpretacją znaków i kodów komunikacyjnych, używanych w procesie socjalizacji do gangów na ulicy.
EN
This article includes the research report on the socialization process of children in the street, youth gangs, and organized criminal groups in local communities. The author has analysed the signs and communication codes located on walls in local communities. This is very important to the socialization process of the youth street gangs
Year
Issue
Pages
127-149
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wyd. WAM, Kraków 2006. Becker H.S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, PWN, Warszawa 2009.
 • Carrisi G., Dzieci – żołnierze. Kalami idzie na wojnę, Wydawnictwo oo. Franciszkanów „Bratni zew” spółka zo.o., Kraków 2007.
 • Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa 2009.
 • Council of Europe, Study Group on Street Children, Projekt Street Children 1994.
 • Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Gulczyńska A., Koncepcja dziecka na ulicy. Analiza z perspektywy interakcyjnej, [w:] Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (red.), „Zeszyty Pracy Socjalnej”, Instytut Socjologii UJ, Kraków 2011.
 • Hannerz U., Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Kołak W. , W trosce o dzieci ulicy, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 2000, nr 4.
 • Kurzeja A., Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 • Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2009.
 • Strauss A.L., Mirrors and Masks. The Search for Identity, University of California, Medical Center San Francisco, California 1969.
 • Thrasher F.M., The Gang, University of Chicago Press (first published 1927), Chicago 1963. Akty prawne
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, Dz.U. z 1982 r., Nr 35, poz. 228 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o Pomocy Społecznej, Dz.U. Nr 64, poz. 593.
 • Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz.U. z 1977 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8c1d9d5-7fbf-406f-9190-9b0fd1176826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.