PL EN


2018 | 3(8) |
Article title

Bogumił M. Woźniakowski, Szkice z historii polskiej masonerii, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2018, ss. 104

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Contributors
 • starszy kustosz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce, g.wozny@bpropczyce.eu
References
 • Cahill E., 1997, Wolnomularstwo (masoneria), Wydawnictwo Wers, Poznań.
 • Cegielski T., 1992, Sekrety masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia, Agencja Omnipress, Warszawa.
 • Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r, DzU, nr 91, poz. 624.
 • Hass L., 1998, Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822–1995, Dom Wydawniczy Bellona, Wydawnictwa Fundacji „Historia pro Futuro”, t. 1, Warszawa.
 • Hass L., 1999, Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821–1999. Słownik biograficzny, Rytm, Warszawa.
 • Instytut Sztuka Królewska w Polsce, https://www.facebook.com/sztukakrolewska/posts/wygl%C4%85da-na-to-%C5%BCe-%C5%82%C3%B3d%C5%BA-miasto-z-pi%C-4%99kn%C4%85-wolnomularsk%C4%85-tradycj%C4%85-wreszcie-doczeka-si/1-610685005651726/ (dostęp 8.08.2018).
 • Kamiński Ł., 1997, Masoneria w Polsce Ludowej [w:] Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, red. N. Wojtowicz, GAJT Wydawnictwo s. c., Wrocław.
 • Kolbe M.M., 1998, O masonerii i Żydach, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice.
 • Małachowski-Łempicki S., 1929, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738–1921, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
 • NW, 1997, Wprowadzenie [w:] Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, red. N. Wojtowicz, GAJT Wydawnictwo s. c., Wrocław.
 • Pająk H., 2005, Ponura prawda o Piłsudskim, Wydawnictwo Retro, Lublin.
 • Przedmowa, 1930 [w:] J.U. Niemcewicz, O wolnem mularstwie w Polszcze, Skład Główny w Kasie im. J. Mianowskiego, Kraków.
 • Redakcja, 1993, Rejestracja sądowa Wielkiej Loży Narodowej Polski, „Ars Regia”, nr 2 (2).
 • Robinson J.J., 1995, Zrodzeni z krwi. Zapomniane tajemnice masonerii, Wydawnictwo al fine, Warszawa.
 • Virebeau G., 1997, Papieże wobec masonerii, Wydawnictwo Antyk, Komorów.
 • Wolnomularze w życiu kulturalnym i publicznem Narodów (sic!), 1934 [w:] Wolnomularstwo w świetle encyklopedyj. Wypisy, Drukarnia i Litografja „Jan Cotty”, Warszawa.
 • Woźniakowski B., 2006, O książce masońskiej słów kilka (w związku ze zbiorami masoniców Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, z. 39.
 • Załęski S., 1908, O masonii w Polsce od 1738 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich, Wydawnictwo L. Anczyca i Spółki, Kraków.
 • Zwoliński A., 1993, Wokół masonerii, Biblioteczka KSM, Kraków.
 • Zwoliński A., 2003, Masoneria w Polsce [w:] Encyklopedia „białych plam”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, t. 12, Radom.
 • Zwoliński A., 2014, Polskie ścieżki masonerii, Wydawnictwo „M”, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8c406fd-7581-43f5-aa06-a2bf5bda6ca1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.