PL EN


2016 | 8(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" | 7-20
Article title

Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji

Content
Title variants
EN
Best practices of the Jagiellonian University in terms of safety and discrimination prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy dobrych praktyk Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów. Krótka analiza przepisów poprzedziła omówienie rozwiązań instytucjonalnych służących zgłaszaniu problemów w tej sferze, jak również wsparciu psychologicznemu członków społeczności akademickiej. Omówiono wyniki cyklicznych badań poczucia bezpieczeństwa szczególną uwagę zwracając na zjawisko dyskryminacji oraz wybrane przykłady działań edukacyjnych i promocyjnych podkreślając rolę udziału w międzynarodowej kampanii antyprzemocowej.
EN
The article is concerned with an analysis of best practices undertaken by the Jagiellonian University in Kraków in terms of providing undergraduate students and PhD students with safety, security and anti-discrimination. A brief analysis of law and regulations preceded a discussion of the institutional arrangements for reporting such problems, as well as psychological support for members of the academic community. The results of the cyclic research project on sense of security with special attention to the phenomenon of discrimination were presented. The article contains examples of educational and promotional activities highlighting the role of participation in international anti-violence campaign.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Antosz P. 2012. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Raport z badań sondażowych. Dostęp 6 stycznia 2016. http://www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/aabdbce2–8ba2–4a58-b04f-c28108cd068c.
 • Bartoszewicz M. 2014. Komentarz do art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX.
 • Białek I. 2010. Początek wędrówki. W Moja wędrówka. Refleksje studentów i wykładowców UJ o chorobie psychiczej i studiowaniu, I. Białek, H. Kaszyński, M. Lupa, D. Nowak-Adamczyk, U. Szczocarz (red.). Kraków
 • Ciesielski P., K. Jurzak-Mączka. 2014. Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2014. Dostęp 6 stycznia 2016. http://www.jakosc.uj.edu.pl/documents/1609422/c5662bc3-fba6–4d0a-aa93-e5c208322264.
 • Ciesielski P., K. Jurzak-Mączka. 2015. Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2015. Dostęp 5 stycznia 2016. http://www.jakosc.uj.edu.pl/documents/1609422/761a4f9a–8aa4–4314-ba7b–583cca5f9dd9.
 • Czapska J., M. Klosa, E. Lesińska, A. Okrasa. 2012. Przemoc seksualna wobec kobiet, nękanie i strach przed przestępczością. Raport polski. Dostęp 9 stycznia 2016. http://vmrz0183.vm.ruhr-uni-bochum.de/gendercrime/pdf/gendercrime_country_report_poland_polish.pdf.
 • Dani S., J.A. Harding, K. Case, R.I.M. Young, S. Cochrane, J. Gao, D. Baxter. 2006. „A methodology for best practice knowledge management”, Journal of Engineering Manufacture 220 (10) : 1717–1728.
 • Feliks-Długosz A., K. Jurzak-Mączka. 2012. Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badań zrealizowanych w latach 2011–2012. Dostęp 5 stycznia 2016. http://www.jakosc.uj.edu.pl/documents/1609422/e8920dd7–99c7–4242–8d7c–3a2bfb7cb215.
 • Flusser V. 1994. Ku uniwersum obrazów technicznych, A. Gwóźdź (przeł.). W Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, A. Gwóźdź (wybór, wprow. i oprac.), 53–67. Kraków.
 • Grzymała-Moszczyńska H. 2014. Skuteczna dyskryminacja studentów międzynarodowych poprzez traktowanie ich „tak samo”. http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/documents/3775751/71633350/14.11.30_prof.%20dr%20hab.%20Halina%20Grzyma%C5%82a-Moszczy%C5%84ska_abstrakt.pdf.
 • Jenkins H. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, M. Bernatowicz, M. Filiciak (przeł.). Warszawa.
 • Jurzak-Mączka K., K. Struzińska, M. Szafrańska. 2013. „Bezpieczeństwo w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego: perspektywa empiryczna”, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, 2 : 89–117.
 • Karwińska A., D. Wiktor. 2008. Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Dostęp 6 stycznia 2016. http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf.
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Fundacja Rektorów Polskich, Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych, opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r.
 • Mieszaniec-Nowak K. 2014. Uniwersytet Jagielloński przeciwny dyskryminacji. http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/kampania-16-dni/2014/fotorelacje/-uczelnia-przeciwdyskryminacji-fotorelacja-z-konferencji-naukowej.
 • Szostek A. (red.). 2007. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych. Dostęp 6 stycznia 2016. http://www.krasp.org.pl/pliki/ce0d8e695d20858a37e0e54b47ef2d0e.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8c63a95-7e80-4f6f-9e9c-3039abf0dcfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.