Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(59) | 120-136

Article title

TRANSPORT PUBLICZNY – ELEMENT STRUKTURALNY METROPOLII. CZĘŚĆ I

Content

Title variants

EN
Public Transport. A Structural Element of a Metropolis

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule, obejmującym pierwszą część tematyki dotyczącej transportu publicznego jako elementu strukturalnego metropolii, ujęto syntetycznie istniejące i planowane zasady szynowego transportu publicznego na obszarze kształtującej się metropolii warszawskiej, w szczególności jej śródmieścia. Celem przeprowadzonej analizy jest zebranie wiedzy o istniejących systemach transportowych: kolejowych różnej rangi (także Szybkiej Kolei Miejskiej), metra, tramwaju na tle dominującego obecnie ruchu samochodów indywidualnych. Przedmiotem badań będzie porównanie sytuacji na obszarze Warszawy z najlepiej funkcjonującymi modelami obsługi transportowej w głównych metropoliach europejskich. Posłuży to wydobyciu niedociągnięć w niezależnym od siebie kształtowaniu różnych sieci transportowych w mieście. W dyskusji przedstawione będą różne opinie, postawy i zasady odnośnie do sposobów obsługi komunikacyjnej zarówno miasta i jego centrum, jak i zapewnienia dostępności do węzłów aktywności w Warszawie dla użytkowników z zewnątrz, dojeżdżających codziennie z terenów położonych w promieniu do 100 km. Wnioski z pierwszej części, zawarte w niniejszym artykule, dotyczyć będą modernizacji konkretnych sieci transportowych, a w części kolejnej konkretnych kierunków naprawy niesprawnego i niespójnego systemu transportowego, gwałtownie rozrastającej się metropolii stołecznej.
EN
The article, covering the first part of the subject of a public transport as a structural element of the metropolis, synthetically discusses existing and planned principles of public rail transport in the area of the developing Warsaw metropolis, in particular its downtown. The aim of the analysis is to collect knowledge about existing transport systems: railways of various ranks, including Szybka Kolej Miejska (Warsaw’s suburban train), the underground, the trams on the background of currently dominating individual car traffic. The subject of the research will be a comparison of the situation in the area of Warsaw with the best-functioning models of transport services for the city centers in the leading European metropolises. This will help to bring down shortcomings in the independent shaping of different transport networks in the city. The discussion will present different opinions, attitudes and principles regarding the methods of communication service both for the city and its center, as well as ensuring access to activity nodes in Warsaw for external users, commuting every day from areas located within a radius of up to 100 km. around. The conclusions from the first part in this article will concern the modernization of specific transport networks, and from the next part the specific directions of repairing the inefficient and inconsistent system of the rapidly growing metropolis of the capital.

Year

Issue

Pages

120-136

Physical description

References

 • Alexander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl-King I., Angel S. (1977), A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press, London.
 • Barański M., Sołtan A. (1974), Warszawa – ostatnie spojrzenie – niemieckie fotografie lotnicze sprzed sierpnia 1944, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa.
 • Bartoszewicz D. (2016), Ruch pieszych powinien być wygodniejszy niż jazda samochodem, Rozmowa z Marleną Happach, „wyborcza.pl”, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,150427,21127136,ruch-pieszych-powinien-bycwygodniejszy-niz-jazda-samochodem.html [dostęp: 04.12.2017].
 • Borecka E. (1974), Portret Warszawy lat międzywojennych, Arkady, Warszawa.
 • CH2M HILL (2013), Ogólna koncepcja perspektywicznego układu sieci tramwajowej w Warszawie, CH2M HILL Polska, Warszawa.
 • Dybalski J. (2016), Warszawski tunel średnicowy czeka wielka przebudowa, „rynekkolejowy.pl”, https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/warszawski-tunelsrednicowy-czeka-wielka-przebudowa-78115.html [dostęp: 12.12.2017].
 • Elektryfikacja PKP na przełomie wieków XX i XXI, w siedemdziesiątą rocznicę elektryfikacji PKP (2006), Wydawnictwo ZP, Warszawa.
 • Frontczak F., Kuczborski S., Kuligowski K, Skoniecki J., Wasilewicz W. (1995), 50 lat elektryfikacji PKP, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Guranowska-Gruszecka K. (2013), Śródmieście Warszawy w XX wieku, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 • Guranowska-Gruszecka K. (2017), Realizacje architektoniczne na trudnych gruntach Metropolii Warszawskiej, referat na konferencji doktorantów na Politechnice Świętokrzyskiej.
 • Osowski J. (2017), Dworzec jeździ w planach, „Gazeta Stołeczna”, 12.01.
 • Paszke A., Jerczyński M., Koziarski S.M. (1995), 150 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Warszawa.
 • Pecenik P. (2017a), Obsługa transportowa śródmieścia funkcjonalnego Warszawy w latach 1960-2015 na tle rozwiązań w innych miastach europejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Pecenik P. (2017b), Węzły przesiadkowe w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 53(2).
 • Rosiński L. (2010), Wąwozami na Powiśle, „Stolica – Warszawski Magazyn Ilustrowany”, nr 1-2 (2214-15).
 • Sereczyński M. (2016), Węzły przesiadkowe zachęcą Łodzian do powrotu do transportu zbiorowego, „Dziennik Łódzki”, 29.02.
 • Transprojekt Gdański (2011), Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej – Raport końcowy, Pracownia Projektowa w Warszawie, Warszawa.
 • Walczyli z kurzawką, brakami dostaw i czasem. 90-letnia historia warszawskiego metra (2015), „Tygodnik TVP”, https://tygodnik.tvp.pl/19143389/walczyli-z-kurzawkabrakami-dostaw-i-czasem-90letnia-historia-warszawskiego-metra [dostęp: 13.02.2017].
 • Wodzicki R. (2003), Kształtowanie potencjału eksploatacyjnego warszawskiego systemu eksploatacyjnego, „Technika Transportu Szynowego”, nr 5.
 • Wodzicki R. (2010), Dworce główne w Warszawie, „Transport i Komunikacja”, nr 4.
 • (www1) https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_%C5%9Brednicowa_w_Warszawie [dostęp: 02.12.2018].
 • (www2) https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_obwodowa_w_Warszawie [dostęp: 02.12.2018].
 • (www3) http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-11-grudnia-1866-rna-ulice-warszawy-wyjechal-pierwszy-tramwa,nId,1570980 [dostęp: 02.12.2018].
 • (www4) https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_Warszawsko-Wiede%C5%84ska [dostęp: 02.12.2018].
 • (www5) https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa_Ochota_(przystanek_kolejowy) [dostęp: 02.12.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f8d54ce7-46fa-4355-a3df-50f0958a2d24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.