PL EN


2018 | 521 | 11-20
Article title

Rady fiskalne jako remedium na niestabilność sektora finansów publicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące oceny ewentualnych potrzeb i korzyści związanych z powołaniem do życia kolejnego organu/instytucji w sektorze finansów publicznych, jakim jest rada fiskalna. Przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych wskazują, że nie ma w tym zakresie zgodności. Z jednej strony ograniczony zakres działania, brak wymiernych i pozytywnych efektów potwierdzających skuteczność funkcjonowania rad fiskalnych i ich wpływ na uzyskiwanie pozytywnych efektów w sektorze finansów publicznych, z drugiej zaś wymogi regulacyjne UE dotyczące ram fiskalnych stanowiły podstawę do powołania rad fiskalnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, oprócz Polski. Na tym tle powstaje pytanie, czy władze publiczne w naszym kraju powinny podjąć działania w zakresie powołania rady fiskalnej. Jakie powinno być jej umiejscowienie w obowiązującym porządku prawno-organizacyjnym oraz jakie funkcje i rolę powinna spełniać w sektorze finansów publicznych w kontekście wyzwań związanych z zachowaniem dyscypliny fiskalnej i utrzymania stabilności systemu finansów publicznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8d57156-557d-4402-bf89-9638bb969a66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.