PL EN


2018 | 17 | 125-137
Article title

INTO IDIOCRACY – PEDAGOGICAL REFLECTION ON THE EPIDEMIC OF STUPIDITY IN THE GENERATION OF THE INTERNET ERA

Content
Title variants
PL
W STRONĘ IDIOKRACJI – PEDAGOGICZNE REFLEKSJE NA TEMAT EPIDEMII GŁUPOTY POKOLENIA EPOKI SIECI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A disquieting phenomenon of stupidity’s epidemic can be observed at present. Stupidity has always been an element of human existence and the issue is widely described in the literature. The paper is a continuation of the discussion initiated in my work of 2017 Socrates Reversed or the Foolishness of the Internet, where I have analyzed the causes of that phenomenon. In the present paper, further philosophical, social and cultural aspects are studied. This timely issue is an urgent challenge for education and the future society’s development. The stupidity’s epidemic is connected with many factors, e.g. with Internet cultural imperialism. The paper presents chosen causes of the phenomenon and methods of prevention.
PL
Współcześnie obserwujemy niepokojące zjawisko epidemii głupoty. Głupota towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, problem ten jest szeroko obecny w literaturze. Artykuł jest kontynuacją tematu podjętego w mojej pracy z roku 2017 Sokrates odwrócony, czyli o Internetowej głupocie, gdzie analizowałem przyczyny tego zjawiska. Obecnie powracam do tematu w ujęciu filozoficzno-społeczno-kulturowym. Temat jest bardzo aktualny, staje się pilnym wyzwaniem dla edukacji. Jest on też istotny z punktu widzenia przyszłości rozwoju społeczeństwa. Epidemia głupoty związana jest m.in. z imperializmem kulturowym Internetu. W artykule omawiam wybrane przyczyny oraz sposoby jej zapobiegania.
Year
Issue
17
Pages
125-137
Physical description
Contributors
References
 • Bocheński, A. (1996). Dzieje głupoty w Polsce. Warszawa.
 • Bocheński, J. (1994). Podręcznik mądrości tego świata. Kraków.
 • Carr, N. (2013). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice.
 • Cywilizacja, czyli maszyna do przytulania krów. Rozmowa z Prof. T. Szlendakiem (UMK). (2018). Dziennik Polski, 5 stycznia.
 • Definicja głupoty. (2018). Access: http://www.sikora.art.pl/flz_glupota.php.
 • Eco, U. (2017). Pape Satan aleppe. Kroniki płynnego społeczeństwa. Poznań.
 • Erikson, T. (2017). Otoczeni przez idiotów. Jak dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć. Warszawa.
 • Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji [EFNTiIwE] (2018). Access: http://www.sbp.pl/repository/newsy/forum-edukacji-2016-program.pdf.
 • Fazlagić, J.A. (2007). Gdy eksperci przyćmili mędrców. Edukacja i Dialog, 9. Access: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Oa-GhUyVM-wJ:edukacjaidialog.pl/archiwum/2007,57/listopad,60/temat,69/gdy_eksperci_przycmili_medrcow,195.html+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl.
 • Fedirko, J. (2009). Einsteiniana. Alma Mater, 114.
 • Fundacja Dzieci Niczyje. [FDN] (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Warszawa.
 • Gadacz, T. (2017). Uniwersytet w czasach bezmyślności. Wykład inauguracyjny. AGH. Kraków. Access: http://www.agh.edu.pl/info/article/uniwersytet-w-czasach-bezmyslnosci-wyklad-inauguracyjny/.
 • Internet World Stats. (2018). Access: http://www.Internetworldstats.com.
 • Irzykowski, K. (1975). Aforyzmy. Warszawa.
 • Kamieniecki, W., Bochenek, M., Tanaś, M. et. al. (2017). Raport z badania „Nastolatki 3.0”. NASK – Instytut Badawczy. Warszawa.
 • Michniuk, A. (2018). Nowomedialne wspomaganie współczesnej szkoły. (Rozprawa doktorska). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Morbitzer, J. (2015). O efekcie cieplarnianym w edukacji. In J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (eds.), Człowiek – Media – Edukacja. Dąbrowa Górnicza.
 • Morbitzer, J. (2017). Sokrates odwrócony, czyli o Internetowej głupocie. In J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (eds.), Człowiek – Media – Edukacja. Dąbrowa Górnicza.
 • Nichols, T. (2017). Agonia wiedzy. Koniec ekspertów. Śmierć elit. Nowe Media, 7. Access: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tom-nichols-agonia-wiedzy-koniec-ekspertow-smierc-elit/.
 • Schiller, H.I. (1976). Sternicy świadomości. Kraków.
 • Słownik języka polskiego [SJP] (2018). Access: https://sjp.pwn.pl/slowniki/g%C5%82upota.html.
 • Superstarsi.pl (2018). Access: http://superstarsi.pl/zlota-mysl/58/.
 • Szpunar, M. (2017). Imperializm kulturowy Internetu. Kraków.
 • Uważność (2018). Access: https://jarby1608.wordpress.com/tag/uwaznosc/.
 • Wikipedia (2018a). Access: https://pl.wikiquote.org/wiki/Cyceron.
 • Wikipedia (2018b). Access: https://pl.wikiquote.org/wiki/Jean_Cocteau.
 • Wikipedia (2018c). Access: https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperializm.
 • Wikipedia (2018d). Access: https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_colonialism.
 • Ziemska, Z. (2017). Zarażeni głupotą – czy ludzkość ma się czego obawiać?. Access:https://opinie.wp.pl/zuzanna-ziemska-zarazeni-glupota-czy-ludzkosc-ma-sie-czego-obawiac-6129329257048193a.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8e0a5c2-80ff-4dbe-910d-74510a606221
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.