PL EN


2014 | 3 | 1 | 64-76
Article title

Security Management in the H-H Type of the Organizational Structures

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the problems of the security management for the dispersed organizational structures. The security is one of the system criteria that determine the factual value of the organization, what tends to expose the information and decision-making processes in an article. These processes determine the efficiency of modern business units and directly affect the level of the overall security of dispersed organizations. The security of an organization can be seen in various aspects ranging from the system security (general, global) through the economic security to the information security. The process nature of the relationships between the links of an dispersed structure indicates the need for the creation of the operational security. A particular role is played by the ICT as a strengthening factor for the widely understood potential of the company and its economic security in this area, e.g. in the framework of stimulating processes of a group learning, using of dispersed databases, or verifying generated knowledge in terms of the efficiency and certainty of the decision-making processes in dispersed structures. This article is a kind of an outline of the concept of the new H-H type structural solution (the hybrid of the hierarchical and heterarchical configurations), taking the criterion of an information and economic security into an account.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
64-76
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Department of Organization and Management, Faculty of Cybernetics, Military University of Technology in Warsaw
 • Department of Organization and Management, Faculty of Cybernetics, Military University of Technology in Warsaw
References
 • Armbrust M. et al. (2010) A View of Cloud Computing, Communications of The ACM, 4(53)/2010, pp. 50-58.
 • Buchnowska D. (2010) Systemy CRM, Wrycza S. [ed.]: Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Poland, pp. 373-403.
 • Champy J. (2003) X-engineering przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa, Poland.
 • Chen Y., Paxson V., Katz R.H. (2010) What’s New About Cloud Computing Securi-ty?, University of California at Berkeley, Technical Report No. UCB/EECS-2010-5, http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2010/EECS-2010-5.html
 • Czakon W. (2012) Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa, Poland.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2011) Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany para-dygmatów zarządzania, Master of Business Administration, 1(108)/2011, pp. 95-111.
 • Januszewski A. (2008) Funkcjonalność informatycznych systemów Zarządzania. T.2. Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Po-land.
 • Jaruga A. (2010) Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, Poland.
 • Kaczmarek T.T., Ćwiek G. (2009) Ryzyko kryzysu a ciągłość działania: Business Continuity Management, Difin, Warszawa, Poland.
 • Kaiserswerth M. et al. (2012) White Paper: Cloud Computing, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, Zürich, Swiss, https://www.satw.ethz.ch/organisation/tpf/tpf_ict/box_feeder/2012-11-06_2_SATW_White_Paper_Cloud_Computing_EN.pdf
 • Koehler Ph., Anandasivam A., Ma D. (2010) Cloud Services from a Consumer Per-spective, Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Sys-tems, Lima, Peru, August 12-15, 2010.
 • Kuciński K. (2010), Przedmiot nauk ekonomicznych, Kuciński K. [ed.]: Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa, Poland, pp. 53-83.
 • Łobejko S. (2010) Przedsiębiorstwo sieciowe: zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Poland.
 • Marston S. et al. (2011) Cloud computing – The business perspective, Decision Support Systems, 51/2011, pp. 176-189.
 • Mell P., Grance T. (2011) The NIST Definition of Cloud Computing (Draft), NIST Special Publication 800-145 (Draft), National Institute of Standards and Technolo-gy, Gaithersburg, USA.
 • Mazur D. (2010) Systemy informatyczne zarządzania relacjami z klientami, Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. [eds.]: Informatyka gospodarcza. T.3, C.H. Beck, Warszawa, Poland, pp. 653-672.
 • Mrożek A. (2013) Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji o strukturze heterar-chicznej, http://bezpieczna.uek.krakow.pl/artykol.pdf
 • Perechuda K. (2007) Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wro-cławiu, Wrocław, Poland.
 • Płoszajski P. (2013) Organizacja przyszłości: przerażony kameleon, http://www.allternet.most.org.pl/SOD/Heterarchia%20prof._Ploszajski_-_Organizacja_przyszlosci.pdf
 • Polańska K. (2013) Ewolucja przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnym, Kwartal-nik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1(26)/2013, pp. 30-43.
 • Report: Cloud Computing and Sustainability: The Environmental Benefits of Mov-ing to the Cloud (2010) Accenture.
 • Sankowska A. (2009) Organizacja wirtualna: koncepcja i jej wpływ na innowacyj-ność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, Poland.
 • Satyanarayana S. (2012) Cloud Computing: SaaS, GESJ: Computer Science and Telecommunications, 4(36)/2012, pp. 76-79.
 • Szermanowicz K. (2012) Wpływ możliwości komunikacyjnych systemów IT na roz-wój przedsiębiorstw sieciowych, Łobejko S. [ed.]: Przedsiębiorstwo sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Poland, pp. 159-185.
 • Tan C., Liu K., Sun L. (2013) A design of evaluation method for SaaS in Cloud Computing, Journal of Industrial Engineering and Management, 6(1)/2013, pp. 50-72.
 • Urban W. (2009) Narzędzia służące zwiększaniu elastyczności, Kasiewicz S. et al.: Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, Poland, pp. 117-148.
 • Woźniak J., Zaskórski P. (2009) Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpie-czeństwem organizacji procesowych, Nowoczesne Systemy Zarządzania, 4/2009, pp. 187-198.
 • Zaskórski P. (2012) Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poland.
 • Zaskórski P., Gonciarski W. (2011) Struktury i strategie zarządzania organizacją, Zaskórski P. [ed.]: Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informa-cyjnej ciągłości działania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poland, pp. 11-46.
 • Zaskórski P., Woźniak J. (2009) Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bez-pieczeństwa organizacji gospodarczej, Gonciarski W., Zaskórski P. [eds.]: Wybra-ne koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poland, pp. 133-145.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8e6c082-ca29-4961-ac7b-2cc40535b9d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.