PL EN


2014 | 4 | 27-33
Article title

Współczesna estetyka przyrody – wybrane zagadnienia

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Contemporary aesthetics of nature – selected problems
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych problemów, które są szczególnie istotne dla współczesnej estetyki przyrody. Pod uwagę wzięte zostaną zwłaszcza dwie kategorie: krajobraz i środowisko naturalne. Taki wybór jest uzasadniony faktem, że kategorie te stanowią oś dwóch różnych ujęć estetycznego doświadczenia przyrody. Doświadczenie, o którym jest mowa, to „doświadczenie refleksyjne”, które nie jest po prostu spontaniczne i zmysłowe, ponieważ jest ukształtowane przez odmienne zestawy kategorii, artystycznych i naukowych. Można zatem mówić o „estetyce krajobrazu” albo „estetyce środowiskowej”. Kwestia, jak ludzie estetycznie oceniają przyrodę, jest ważna, ponieważ może mieć wpływ na ich postawę ekologiczną.
EN
The aim of the article is to present some of the issues that are particularly important in the field of contemporary aesthetics of nature. This paper primarily takes two categories into account, namely, landscape and natural environment. Such a selection is justified by the fact that they are central to two different approaches to the problem of the aesthetic experience of nature. What is at stake here is a ‘reflexive experience’ that is not so much spontaneous or purely sensual because it is shaped by different sets of categories, artistic or scientific. As a result one can talk of either ‘landscape aesthetics’ or ‘environmental aesthe- tics’. The question of how people aesthetically appreciate nature is important for it may have a practical bearing on people’s ecological approach.
Year
Issue
4
Pages
27-33
Physical description
Dates
published
2014-12-17
Contributors
author
  • Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8fc0cf7-39ce-4b50-a043-21f483e50b9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.