Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 27-33

Article title

Współczesna estetyka przyrody – wybrane zagadnienia

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Contemporary aesthetics of nature – selected problems

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych problemów, które są szczególnie istotne dla współczesnej estetyki przyrody. Pod uwagę wzięte zostaną zwłaszcza dwie kategorie: krajobraz i środowisko naturalne. Taki wybór jest uzasadniony faktem, że kategorie te stanowią oś dwóch różnych ujęć estetycznego doświadczenia przyrody. Doświadczenie, o którym jest mowa, to „doświadczenie refleksyjne”, które nie jest po prostu spontaniczne i zmysłowe, ponieważ jest ukształtowane przez odmienne zestawy kategorii, artystycznych i naukowych. Można zatem mówić o „estetyce krajobrazu” albo „estetyce środowiskowej”. Kwestia, jak ludzie estetycznie oceniają przyrodę, jest ważna, ponieważ może mieć wpływ na ich postawę ekologiczną.
EN
The aim of the article is to present some of the issues that are particularly important in the field of contemporary aesthetics of nature. This paper primarily takes two categories into account, namely, landscape and natural environment. Such a selection is justified by the fact that they are central to two different approaches to the problem of the aesthetic experience of nature. What is at stake here is a ‘reflexive experience’ that is not so much spontaneous or purely sensual because it is shaped by different sets of categories, artistic or scientific. As a result one can talk of either ‘landscape aesthetics’ or ‘environmental aesthe- tics’. The question of how people aesthetically appreciate nature is important for it may have a practical bearing on people’s ecological approach.

Year

Issue

4

Pages

27-33

Physical description

Dates

published
2014-12-17

Contributors

author
  • Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f8fc0cf7-39ce-4b50-a043-21f483e50b9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.