PL EN


2015 | 65 | 99-112
Article title

Moje związki z informacją naukową

Content
Title variants
EN
My Relationship with Information Science
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This partly academic, partly memorial essay consists of three sections. The first of these presents some basic terms of Information Science, the second one concerns the author’s professional and research work in the Jagiellonian Library and in the Library of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, and the third one concerns the author’s academic research in the field of Information Science, both in the theoretical as well as in the practical meaning. The author underlines that Information Science is closely connected with Library Science and Librarianship.
PL
Szkic naukowo-wspomnieniowy autorki składa się z trzech części: 1) przedstawienia podstawowych pojęć informacji naukowej i krótkiego rysu historycznego działalności informacyjnej; 2) przebiegu pracy zawodowej i naukowej autorki w Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; 3) zaprezentowania pracy badawczej w zakresie informacji naukowej jako dziedziny wiedzy i działalności praktycznej. Autorka prezentuje pogląd, który upowszechnia w swych publikacjach, o ścisłych związkach informacji naukowej z bibliotekoznawstwem i bibliotekarstwem.
Year
Volume
65
Pages
99-112
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9019a86-eb01-417f-9eee-c34c76704db6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.