PL EN


Journal
2013 | 10 | 77-90
Article title

Potencjał społeczno-gospodarczy miast aglomeracji opolskiej

Authors
Title variants
EN
Socio-economic potential of urban agglomeration Opole
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Aglomeracja opolska powstała w 2012 r. i tworzą ją 4 powiaty, 21 gmin oraz 8 miast. Uczestnictwo w aglomeracji opolskiej jest dobrowolne, a współpraca samorządów ma charakter wszechstronny, związany z poprawą jakości życia jej mieszkańców. Potencjał społeczno-demograficzny miast spełnia kryteria aglomeracyjne, choć zauważalny jest stagnacyjny typ demograficzny. Natomiast potencjał gospodarczy charakteryzuje się przewagą małych i średnich jednostek gospodarczych najczęściej sektora prywatnego, funkcjonujących w sferze szeroko rozumianych usług. Sytuacja taka występuje nie tylko w badanych miastach, ale w całej aglomeracji opolskiej oraz w województwie. Jest to tendencja dominująca.
EN
Agglomeration Province was established in 2012 and make it four districts, 21 municipalities and 8 cities. Participation in Opole agglomeration is voluntary, and the cooperation of local governments is a versatile of improving the quality of life of its inhabitants. The potential socio-demographic cities met the criteria but noticeable agglomeration is the type of demographic stagnation. However, the economic potential is characterized by a predominance of small and medium-sized business most of the private sector operating in the broadly defined services. This occurs not only in the surveyed cities but in the whole agglomeration of Opole and in the region. This is the dominant trend.
Journal
Year
Issue
10
Pages
77-90
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Politechnika Opolska
References
 • Boustedt O., 1960, Die Stadtregionen in der Bundesrepublik Deutschland, [w:] Forschungsund Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Walter Dorn Verlag, Bremen.
 • Bylund E., 1958, Tätorternas avgränsning. Summary: Defining the lower limits of urban areas. Plan 3.
 • Carriére F., Pinchemel Ph., 1963, Le fait urbain en France, Librairie Armand Colin, Paris.
 • Coppolani J., 1959, Le reseau urbain de la France sa structure et son amenagement, [w:] Economie humaine, economie et humanisme, Les Editions Ouvrieres, Paris.
 • Drobek W., 1999, Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska, Opole.
 • Dubrowin P.I., 1959, Aglomeracja gorodow (genezis, ekonomika, morfołogija), „Woprosy Geografii”, t. 45,
 • Dziewoński K., 1956, Słownik pojęć, [w:] George P., Miasto, PWN, Warszawa.
 • Gibbs J.P., 1961, Some demographic characteristics of urbanization, [w:] Urban Research methods, ed. J.P. Gibbs, VanNostrand, Princeton.
 • Hursky J., 1961, Vymezováni skupinovych sidel (aglomerad), [w:] „Statistický obzor”, t. 41, z. 5.
 • Iwanicka-Lyra E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, PWN, Warszawa, s. 11–16.
 • Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2007, Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Klasik A. (red.), 2008, Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Korcelli P., 1976, Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Wybrane hipotezy i perspektywy badawcze, „Przegląd Geograficzny”, 48 nr 4.
 • Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S., 1971, Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000, Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, z. 67.
 • Lettrich E., 1964, Urbanisation of Hungary in the light of the occupational structure of population, [w:] Applied geography in Hungary, Budapest, s. 164–177.
 • Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i  pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Mrozowicki E., 1998, Zróżnicowanie obszaru badań pod względem demograficznym i poziomu bezrobocia, [w:] Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego, red. Z. Więckowicz, Wydawnictwo AR, Wrocław.
 • Porozumienie w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej wraz z załącznikiem.
 • Rikkinen K., 1966, Geographische Abgrenzung von Städtischen Agglomerationen auf Grund ihres räumlichen Wachstums in Süd-Pohjanmaa, „Annales Academiae Scientiarum Fannicae”, A. III, 88.
 • Rosset E., 1962, Perspektywy demograficzne Polski, PWE, Warszawa.
 • Rozwój Aglomeracji Opolskiej – od koncepcji powstania do przyszłej wizji rozwoju, www.opole.pl, (14.02.2013).
 • Scholz D., 1964, Die Siedlungen des Leipziger Landes. Ein Beitrag zur Kenntnis der Siedlungsstruktur in grossstädtischen Ballungsgebieten, [w:] Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutschen Instituts für Länderkunde, Hrsg. E. Lehmann, Veb Bibliogr. Inst., Leipzig.
 • Smętowski M., 2007, Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce – nowe spojrzenie, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 • Wesołowska D., 2012, Aglomeracja Opolska w liczbach (rys ogólny), Zgromadzenie Aglomeracji Opolskiej, Opole, 24 września 2012 r.
 • Wrona J., Rek J. (red.), 1998, Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998.
 • www.opole.pl/aglomeracja_opolska
 • 21 samorządów utworzyło aglomerację opolską, www.wprost.pl (14.02.2013).
 • www.opole.gazeta.pl/opole (14.02.2013).
 • www.opole.pl/aglomeracja_opolska
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f903256e-60ff-4d4a-9a90-c6749ed95eaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.