PL EN


2018 | 513 | 205-212
Article title

Krytyczna analiza stosowania metody Edwarda Altmana w badaniu sprawozdań finansowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu była próba krytycznej oceny, w aspekcie metodycznym, zjawiska powszechnego stosowania przez biegłych rewidentów oraz biegłych sądowych, w procedurze badania sprawozdań finansowych, modelu dyskryminacyjnego E. Altmana. Na 100 losowo dobranych opinii biegłych rewidentów aż w 82 przypadkach zastosowano metodę E. Altmana do oceny ryzyka upadłości badanej jednostki, z reguły z pomijaniem kryterium specyfiki badanych jednostek (zwłaszcza przynależności sektorowej oraz faktu notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych). Wykazano liczne błędy i uproszczenia metodyczne w próbach zastosowania tej metody, które obniżają wiarygodność diagnostyczną otrzymywanych wyników, a w skrajnych przypadkach nawet je dyskwalifikują. Zakwestionowano wiarygodność diagnostyczną modelu E. Altmana, w polskich uwarunkowaniach gospodarczych, w procedurze oceny ryzyka zagrożenia upadłością jednostek gospodarczych na podstawie sprawozdań finansowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9068854-f771-4b41-8ee2-4deb8f6e2443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.