PL EN


2014 | 2 | 43-53
Article title

Kto zasługuje na pomoc? Poparcie dla wybranych inicjatyw prospołecznych wśród studentów uczelni warszawskich

Content
Title variants
EN
Who Deserves Help? The Support for Selected Prosocial Initiatives Among Students of Universities of Warsaw
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje badania własne stosunku studentów warszawskich uczelni do wybranych inicjatyw prospołecznych w perspektywie wiary w sprawiedliwy świat Melvina Lernera i teorii postmaterializmu Rolanda Ingleharta. Rezultaty badania wskazują, że odpowiedzialność osoby - potrzebującej pomocy - za sytuację, w której się znalazła, obniża gotowość do udzielenia jej wsparcia. Poparcie dla inicjatyw proekologicznych okazało się niskie.
EN
The article presents a study concerning the attitudes towards selected prosocial initiatives among the students of various universities in Warsaw in perspective of Melvin Lerner’s just-world fallacy and Roland Inglehart’s postmaterialism theory. The results of the study show that the responsibility for one’s own situation decreases the willingness to support the person in need. The support for proecological initiatives turned out to be low.
Year
Issue
2
Pages
43-53
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa , ariadnaciazela@gmail.com
References
 • Cieciuch, J. Zalewski, Z. (2011). Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwarza. Czasopismo Psychologiczne, 17(2), 251-262.
 • Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University.
 • Inglehart, R., W. E. Baker. (2001). Modernization's Challenge to Traditional Values: Who's Afraid of Ronald McDonald?, The Futurist, 16-21.
 • Inglehart, R. (2006). Pojawienie się wartości postmaterialistycznych. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Znak.
 • Lerner, M. (1980). The Belief in a Just World. New York: Plenum Press.
 • Lerner, M., Simmons, C. H. (1966). Observer’s Reaction to the "Innocent Victim": Compassion or Rejection? Journal of Personality and Social Psychology, 4, v. 2.
 • Meadows, D. H., Meadows, D., Randers, J., Behrens, IIIW.W.(1973). Granice wzrostu. Warszawa: PWE.
 • Michalski, K. (1994). (red.) Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków-Warszawa: Wyd. Znak, Fundacja im Stefana Batorego.
 • Putnam, R. D. (1995a). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków-Warszawa: Wyd. Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Putnam, R. D. (1995b). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy [Internet].;6(1):65-78.
 • Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
 • Putnam, R. D., Feldstein, L., Cohen, D.J. (2003). Better Together: Restoring the American Community. New York: Simon & Schuster.
 • Radkiewicz, P., Skarżyńska, K. (2006). Dobro bliskich czy ogółu? Dobroć i uniwersalizm jako determinanty aktywności obywatelskiej w Polsce i w innych krajach Europy. Studia Psychologiczne, 44.
 • Stanaszek, A., Tędziagolska, M. (2010). Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku. Uzyskane 9.09.2012. http://www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/projekty/Badanie%20Swiadomosci%20 Ekologicznej%20Polakow_%202010_ost.pdf
 • Szacki, J. (1997). (red.) Ani książę, ani kupiec: obywatel, Kraków-Warszawa: Wyd. Znak, Fundacja im Stefana Batorego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f90d3cc8-2705-4527-8cdd-2344a6a21dc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.