PL EN


Journal
2011 | 30 | 41-60
Article title

O tak zwanym problemie prostych umysłów

Authors
Content
Title variants
EN
The so-called problem of simple minds (in Polish)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia znanego pod nazwą „problemu prostych umysłów” tak, jak klaruje się ono w zestawieniu czterech doniosłych głosów w debacie na temat możliwości przypisywania zwierzętom życia mentalnego bez przypisywania im zdolności do posługiwania się językiem. Głosy te należą do: Donalda Davidsona, Johna McDowella, Petera Carruthersa oraz Jose L. Bermúdeza. Dwaj pierwsi autorzy bronią przekonaniowo-pragnieniowego modelu myślenia, w którym decydującą rolę pełni zdolność do posługiwania się językiem. Dwaj pozostali akceptację modelu przekonaniowo-pragnieniowego łączą z argumentem przeciwko wiązaniu myśli z językiem. Analizując szczegółowo argumenty obu stanowisk przychylam się do rozwiązania proponowanego w ramach podejścia sformułowanego w oparciu o ustalenia Carruthersa i Bermúdeza.
EN
This article is concerned with what is known as "the problem of simple minds", considered by four participants in the debate on the possibility of attributing the mental life to animals without assigning them the ability to use language: Donald Davidson, John McDowell, Peter Carruthers, and Jose L. Bermudez. The first two defend the belief-desire model of thinking in which the ability to use language plays a decisive role. The other two combine the belief-desire model with an argument against the connection of thought with language. After analyzing in detail the arguments of both positions I favor the solution proposed by Carruthers and Bermudez.
Journal
Year
Issue
30
Pages
41-60
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bermúdes [2003] – J.L. Bermúdes, Thinking without Words, Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Carruthers [1998] – P. Carruthers, Animal Subjectivity, “Psyche” 4, 3 (April) 1998.
 • Carruthers [2005] – P. Carruthers, Consciousness: Essays from a Higher-Order Perspective, Clarendon Press, Oxford 2005.
 • Davidson [1984] – D. Davidson, Inquires into Truth and Interpretation, Oxford University Press, Oxford 1984.
 • Davidson [1985] – D. Davidson, Rational Animals, [in:] E. Lepore, B. McLaughlin (eds.), Action and Events: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Blackwell, Oxford 1985, s. 473-480.
 • Davidson [2004a/2001] – D. Davidson, What Thought Requires?, [in:] D. Davidson, Problems of Rationality, Clarendon Press, Oxford 2004.
 • Davidson [2004b/1982] – D. Davidson, Paradoxes of Irrationality, [in:] D. Davidson, Problems of Rationality, Clarendon Press, Oxford 2004.
 • Lepore, McLaughlin [1985] – E. Lepore, B. McLaughlin (eds.), Action and Events: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Blackwell, Oxford 1985.
 • McDowell [1994] – J. McDowell, Mind and World, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1994.
 • Nagel [1974/1997] – T. Nagel, What is it Like to be a Bat?, “Philosophical Review” LXXXIII 1974, przekład polski: A. Romaniuk, Jak to jest być nietoperzem?, [w:] T. Nagel, Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 202-219.
 • Tye [1995] – M. Tye, Ten Problems of Consciousness: A Representational Theory of the Phenomenal Mind, The MIT Press, (MA) 1995.
 • Tye [1997] – M. Tye, The Problem of Simple Minds: Is There Anything It Is Like to Be a Honey Bee?, “Philosophical Studies” (88) 1997, p. 289-317.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9111be3-3108-47a4-8aa2-12d1670ed4ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.