PL EN


2015 | 18 | 165-197
Article title

Wadowickie teatry, teatrzyki i idee Mieczysława Kotlarczyka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
18
Pages
165-197
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Polska Akademia Umiejętności
 • Polska Akademia Nauk
References
 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • "Kuźnica"
 • "Logeion"
 • "Tygodnik kulturalno-literacki" nr 23
 • M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013
 • M. Bursztyn, K. Radzymińska, Słownik encyklopedyczny. Literatura Polska, Wrocław 2002
 • J. Ciechowicz, Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka, Gdańsk 1992
 • M. Ćwikłowa z d. Kotlarczyk, O Karolu Wojtyle i rodzinie Kotlarczyków, ,,Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny’’, 2000 r., nr 5
 • J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918 – 1939, Kraków 2000
 • S. Dziedzic, Protagonista zdeptanej Reduty, w 70 – lecie Teatru Rapsodycznego, Kraków nr 10, Kraków 2011
 • S. Dziedzic, „Romantyk Boży”, Kraków 2014
 • S. Dziedzic, W Wadowicach, gdzie ,,wszystko się zaczęło’’. Studium z dziejów kultury miasta, w: S. Kotlarczyk, ...Z doby dzisiejszej, Za Matkę Ojczyznę. Dwie sztuki sceniczne opatrzone komentarzem i przypisami, Wadowice 2007
 • S. Dziedzic, M. Kotlarczyk, Rapsodyczny ,,płaszcz niewyżebrany’’ w: Portrety niepospolitych, Kraków 2013
 • H. C. Gil, Wadowickie Muzy 1918 – 1939, ,,Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny’’, 2006 r., nr 10
 • T. Graff, Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity, w: Wadowice VII wieków historii, Kraków 2009
 • J. Kotlarczyk, Albi Tibulli distichon wadowicensis (II 1. 13) czyli w poszukiwaniu autorskiego sensu cytatu, Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, nr 17, rok 2014
 • J. Kotlarczyk i D. Mróz, Stefan Kotlarczyk i jego teatr familijny, w: S. Kotlarczyk, ...Z doby dzisiejszej, Za Matkę Ojczyznę. Dwie sztuki sceniczne opatrzone komentarzem i przypisami, Wadowice 2007
 • M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym, wstęp i opracowanie J. Popiel, Kraków 2001
 • S. Kotlarczyk, Cztery monologi sceniczne, Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny nr 11, rok 2008
 • D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta. Wspomnienia, Kraków 2004, s.132 – 216; ...trzeba dać świadectwo. 50–lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie, oprac. D. Michałowska, Kraków 1991
 • J. Popiel, Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941 – 1967, Kraków 2006
 • J. Popiel, ,,Reduta słowa’’: Teatr Rapsodyczny w latach 1957 – 1967, w: Literatura – kulturoznawstwo – Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, red. B. Dopart, J. Popiel, M. Stala, Kraków 2005
 • Z. Siłkowski, incipit Wspominać lata..., w: Młodzieńcze lata Karola Wojtyły; Wspomnienia, red. J. Kydryński, Kraków 1990
 • G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje gimnazjum i liceum w Wadowicach, Wadowice 1991
 • G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996
 • P. Zuchniewicz, Lolek. Młode lata Papieża, Warszawa 2005
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Wydawnictwo Święty Paweł, Częstochowa 2011
 • y
 • 62 Słowa te stanowiły ponadto doskonałe tło dla fabularyzowanej biografii Ojca Świętego Jana Pawła II, co w pewnym
 • sensie – w kontekście działalności scenicznej Mieczysława Kotlarczyka – ilustruje wspólnotę wartości rodziny
 • Kotlarczyków z Ojcem Świętym. Zob. , s. 83
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f916a366-a3e4-40da-b63b-3a6ab2cd4711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.