PL EN


2008 | 3(2008) | 17-26
Article title

Wpływ bioremediacji na własności fizyczne wybranych gruntów z terenu Legnicy zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of bioremediation on physical properties of oil-polluted soils from Legnica
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca obejmuje wyniki badań, na podstawie których określono wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych i bioremediacji na geologiczno-inżynierskie własności gruntów. Stwierdzono, że zróżnicowanie fizyczno-chemiczne właściwości cieczy ropopochodnych powoduje niekorzystne zmiany w podłożu budowlanym, natomiast technologia bioremediacji powoduje obniżenie koncentracji zanieczyszczeń obecnych w gruncie do bezpiecznego poziomu, w efekcie czego dochodzi do odnowienia środowiska wodno-gruntowego. Wielkość zmian zależna jest głównie od rodzaju gruntu i stopnia jego zanieczyszczenia. Zaprezentowane wyniki wskazują, że tereny zanieczyszczone wymagają szczególnej uwagi przy ocenie ich przydatności do celów budowlanych
EN
This research paper includes the results which were a base to define an influence of oil pollution and bioremediation on geological-engineering properties of soils. Presented results prove that the difference in physico-chemical characteristics of oil substances results from unfavourable changes in geological-engineering parameters of the ground soil. However, technology of bioremediation causes a drop of concentration oil pollution in the soil to a safe level which effects in the renewal of the waterground environment. Laboratory tests show that the range of changes depends on the soil type and the pollution level. Contaminated area should be then carefully examined when evaluated in the aspect of land development
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f91bccc3-89c7-4f58-9770-c37896e75ef4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.