PL EN


Journal
2015 | 34 | 67-81
Article title

Róża Luksemburg i bunt mas

Authors
Title variants
EN
Rosa Luxemburg and Rebellion of The Masses
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article is the concept of the masses in the social theory of Rosa Luxemburg. In this approach the masses are a big collective and a subject of social transformation, and the revolution. These masses also possess a specific wisdom (social and political instinct) and they act spontaneously. In this article I also present the positions of Luxemburg’s critics and my own opinion about the meaning of her theory. It is my opinion that Rosa Luxemburg’s concept should be viewed as a „transistional moment”, and as a necessary requirement for a marxist theory of ideology and social consciousness.
Journal
Year
Issue
34
Pages
67-81
Physical description
Contributors
author
References
  • Dziamski S. 1973. Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878–1939, Warszawa: PWN,Kotlarski G. 1987. Myśl społeczna Róży Luksemburg. Próba rekonstrukcji historiozofii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,Kowalik 2012. Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu, wyd. II poszerzone, Warszawa: Książka i Prasa,Kuderowicz Z. 1973. Filozofia dziejów : rozwój problemów i stanowisk, Warszawa: Wiedza Powszechna,Le Bon G. 1994. Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,Luksemburg R. 1905. Kwestia polska a ruch socjalistyczny, Kraków,Luksemburg R. 1957. Sprawa robotnicza, w: SDKPiL. Materiały i dokumenty, t. I, cz. 1, Warszawa,Luksemburg R. 1959. Socjaldemokracja i parlamentaryzm, w: Wybór pism, t. I, Warszawa: Książka i wiedza,Luksemburg R. 2005. Kryzys socjaldemokracji, wybór i wstęp Przemysław Wielgosz, Warszawa: Książka i Prasa,Luksemburg R. 2008. Co dalej?, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa, Luksemburg R. 2008. Przykład do teorii strajku powszechnego, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa, Luksemburg R. 2008. Rewolucja rosyjska, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa, Luksemburg R. 2008. Rewolucja w Rosji, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa, Luksemburg R. 2008. Strajk masowy, partia, związki zawodowe, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa, Szlezinger M. 1959. Spontaniczność procesu rewolucyjnego w doktrynie Róży Luksemburg, „Studia Socjologiczno-Polityczne”, nr 3,Szlezinger M. 1963. Podstawy filozoficzne doktryny społecznej Róży Luksemburg, „Studia Socjologiczno-Polityczne”, nr 15,Walicki A. 1977. Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9387f3a-4409-4396-bdf2-fb294127d977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.