PL EN


2017 | 105 | 91-105
Article title

Legislation on Employer Monitoring of Employees at the Workplace in the Czech Republic

Content
Title variants
PL
Regulacja prawna monitoringu pracowników w miejscu zatrudnienia w Republice Czeskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The monitoring of employee by employers is most often motivated by the employer’s interest in protecting his/her property, controlling technological or other work procedures, or even monitoring the productivity of his/her subordinates. At present, electronic means of communication are increasingly used, which increases the risk of the misuse of personal data. The employer’s right to monitor employees is regulated by the Labour Code, but also in labour-law relationships, the employee must be provided with an adequate level of privacy.
PL
Monitorowanie pracowników przez pracodawców jest najczęściej motywowane interesem pracodawcy w zakresie ochrony jego własności, kontrolowania procedur technologicznych lub innych procedur pracy, a nawet monitorowania produktywności jego podwładnych. Obecnie coraz częściej wykorzystywane są elektroniczne środki komunikacji, co zwiększa ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Prawo pracodawcy do monitorowania pracowników jest regulowane przez Kodeks pracy, ale także w relacjach z zakresu prawa pracy, pracownikowi należy zapewnić odpowiedni poziom prywatności.
Year
Volume
105
Pages
91-105
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Department of Civil Law and Civil Proceedings, University Olomouc, Faculty of Law Palacký; Czech Republic
References
 • Barancová Helena, Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromného života v judikatúre európskych súdov, in: Helena Barancová, Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život, Sprint dva, Bratislava 2010.
 • Bartík Václav, Janečková Eva, Ochrana osobních údajů v aplikační praxi, 2. vydání, Linde, Praha 2010, p. 264 p.
 • Bělina Miroslav and others, Komentář k zákoníku práce, 2. vydání, C.H. Beck, Praha 2015, 1610 p.
 • Morávek Jakub, Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Wolters Kluwer ČR, Praha 2013.
 • Nonnemann František, Soukromí na pracovišti, Právní rozhledy 2015/7, pp. 229–331.
 • Križan Viktor, Ochrana súkromia zamestnanca v ére internetu, in: Helena Barancová, Andrea Olšovská, Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva, Leges, Prague 2016, p. 267.
 • Štefko Martin, K problému sledování vlastních zaměstnanců, Právo a zaměstnání 2005/1, pp. 7–11.
 • Office for Personal Data Protection. GDPR [online]. [cit. 22. 10. 2017], https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-eu/ds-3938/p1=3938
 • Office for Personal Data Protection: Operation of the CCTV system in terms of the Personal Data Protection Act [online]. The Office for the Protection of Personal Data: 2006, No. 1 [cit. 4 June 2016], https://www.uoou.cz/files/opinion_2006_1.pdf Úřad pro ochranu osobních údajů: Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů: 2006, č. 1 [cit. 4. června 2016], https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2006_1.pdf
 • Personal Data Protection Authority: Comment on the camera operating rules from the point of view of the Personal Data Protection Act [online]. Data Protection Authority, January 2006 [cit. 12 June 2017], https://www.uoou.com/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1103&p1=1103#kamery
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f94a5512-4522-42e0-8029-7d090c87074e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.