PL EN


2013 | 1 | 4 | 89-100
Article title

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznej

Content
Title variants
EN
Capital expenditure on fixed assets and reconstruction and modernization needs the power sector entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Branża energetyczna w Polsce staje przed dużą szansą rozwoju, która niewątpliwie związana jest z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Efektywność energetyczna w ostatnich latach stanowi główny cel wszystkich dziedzin (obszarów) gospodarki. Najważniejszą cechą odróżniającą inwestycje w sektorze energetycznym, od innych branż jest długotrwały i skomplikowany proces inwestycyjny. Celem artykułu jest ocena współmierności nakładów inwestycyjnych do potrzeb odtworzeniowo-modernizacyjnych polskich dystrybutorów energii. Dokonana analiza nakładów inwestycyjnych pozwala stwierdzić, że były one relatywnie niskie w stosunku do rzeczywistych potrzeb odtworzeniowo-modernizacyjnych.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
89-100
Physical description
Contributors
References
 • Analiza wielkości strat w przesyle energii elektrycznej w Polsce (2012), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 • Analiza trendów rozwoju branży energetycznej (2010), Warszawa.
 • Bil J., Gąsiorowska E., Graczyk W., Guzik R., Maciuk-Grochowska A., Malec A., Smoleń P. (2010), Analiza trendów rozwoju branży energetycznej, PKPPL, Warszawa.
 • Cherka M., Filip M., Elżanowski M., Swora K., Wąsowski A. (2010), Energetyka i ochrona w procesie inwestycyjnym, Warszawa.
 • Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce (2011), wyd PWC, Warszawa.
 • Gospodarka paliwowo energetyczna w latach 2009-2010 (2011), wyd. GUS, Warszawa.
 • http://www.cire.pl, dostęp dnia 24.03.2013.
 • Laskowska T, Anysz J. (2010), Usprawnienia realizacji inwestycji infrastruktury energetycznej, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury „ProLinea".
 • Niewiedział E., Niewiedział R. (2010), Aktualny stan elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w Polsce z punktu widzenia bezpieczeństwa zasilania odbiorców, Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich, Konin.
 • Polska 2011, Raport o stanie Gospodarki (2011), Warszawa.
 • Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, załącznik nr 2 do „Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku".
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007 (2007), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008 (2008), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009 (2009), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010 (2010), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011 (2011), GUS, Warszawa.
 • Wojtkowska-Łodej G., Michalski D., Hawranek P. (2012), Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f967da4e-60ac-480e-95d8-2719e726f3a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.