PL EN


Journal
2013 | 12 | 107-118
Article title

Place zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. Stan rzeczywisty a oczekiwania rodziców/opiekunów

Authors
Title variants
EN
Playgrounds in Piotrków Trybunalksi. Real state And expectations of parents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: Jakie są piotrkowskie place zabaw, a jakie chcieliby je widzieć badani? Na podstawie analizy 25 wypowiedzi rodziców/opiekunów zebranych za pomocą wywiadu fotograficznego autorka pokazuje, czy i na ile przestrzeń wyobrażona różni się od przestrzeni realnej. Z materiału badawczego wynika, że wyobrażenie idealnego placu zabaw nie odbiega tak bardzo od realnego obrazu. Jednakże rozmówcy eksponują te elementy, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa zabawy oraz jakość i estetykę urządzeń użytkowanych przez dzieci i opiekunów w przestrzeni.
EN
The main purpose of the article is answering the question: What are the playgrounds of Piotrków Trybunalski and respondents would like to see them? Sources for this article comprise of 25 statements of parents, which was gathered by the photo elicitation interview. The collected material shows whether and how much the imaginary space differs from the real space. The further analysis proves that an ideal place for children does not differ so much from a real one. Additionally, respondents pointed out the elements that could improve the safety of play, quality and aesthetic of the devices in the space used by children and their parents.
Journal
Year
Issue
12
Pages
107-118
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, tł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bierwiaczonek K., Nawrocki T., 2004, W cieniu Wojaczka, [w:] Wokół socjologii przestrzeni, red. A. Majer, P. Starosta, Wydawnictwo U£, Łódź s. 126–141.
 • Brzozowska-Brywczyńska M., 2012, Miejsca dziecięce, [w:] Niewidzialne miasto, red. M. Krajewski, Wydawnictwo Bęc Zmiana, Warszawa, s. 25–45.
 • Dymnicka M., 2007, Osiedla za bramą a ciągłość kulturowa i społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, [w:] Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. £ukowski, Scholar, Warszawa, s. 53–71.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • Libura H., 2007, Percepcja przestrzeni miejskiej – refleksje po latach, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 463–469.
 • Karwińska A., 2004, Sfera osobista w przestrzeni miasta. Przypadek Krakowa, [w:] Wokół socjologii przestrzeni, red. A. Majer, P. Starosta, Wydawnictwo U£, Łódź, s. 103–126.
 • Konecki K., 2005, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 1, nr 1, s. 42–63.
 • Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Olechnicki K., 2003, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Pawlikowska-Piechotka A., 2011, Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście, Novae Res, Gdynia.
 • Rykiel Z., 2005, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański, Scholar, Warszawa, s. 68–82.
 • Sztompka P., 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tuan Y., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Wódz J., 1999, Społeczna rola przestrzeni – wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią, [w:] Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty Źródłowe, oprac. M. Malikowski, S. Solecki, Wydawnictwo WSP, Rzeszów, s. 70–79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f96f7dbf-9ee8-4298-8c88-6acb8cc3ef0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.