PL EN


2015 | 3 | 43-48
Article title

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elementów konstrukcyjnych farm fotowoltaicznych (modułów fotowoltaicznych)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być kwalifikacja podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości farmy fotowoltaicznej, jako konstrukcji składającej się z modułów fotowoltaicznych - zamontowanych na stelażach stalowych lub aluminiowych nad gruntem – oraz przetwornic (inwerterów) i trafostacji elektroenergetycznych (transformatorów) z przyłączem do lokalnej linii średniego napięcia2. System taki jest następnie mocowany do gruntu za pomocą różnorodnych kotew, palowania, jak i płyt betonowych. Sposób mocowania ma umożliwiać wymontowywanie ogniw w razie potrzeby oraz wymianę na inne urządzenia prądotwórcze. Pojawia się pytanie czy tak skonstruowaną elektrownię fotowoltaiczną w całości lub części, należy zakwalifikować jako budowlę w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol). Artykuł udowadnia, iż panele (moduły, ogniwa) fotowoltaiczne nie mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie budowle, którymi są same fundamenty analizowanych konstrukcji.
EN
The essence of the problem boils down to the question of what should be tax classification of the real estate tax photovoltaic farm, a construction consisting of photovoltaic modules - mounted on racks of steel or aluminum above the ground - and converters (inverters) and transformer stations of power (transformers) with a connection to the local medium-voltage lines. Such a system is then attached to the ground using a variety of anchors, piling and concrete slabs. The method of attachment is to enable dismounting of cells when needed and exchanges on other equipment sets. The question arises whether such a photovoltaic power plant constructed in whole or in part, must be regarded as a building within the Act on Local Taxes and Charges. Paper proves that the photovoltanic panels (modules, cells) not be taxed as a property.
Year
Issue
3
Pages
43-48
Physical description
Dates
published
2016-09-26
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
References
 • L. Etel, Podatek od nieruchomości. Komentarz. Warszawa 2012 r.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.).
 • Wyrok I SA/Sz 216/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-06
 • Wyrok I SA/Op 327/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-13.
 • Wyrok NSA z dnia 15.05.2012r. sygn. akt II FSK 2132/10.
 • Wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie II FSK 1101/08.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 855/13
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 854/13.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Op 327/14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-0900
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f98499e3-8e5e-4986-b2a6-6319d4989213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.